סנגור עצמי ככלי עזר לתלמידים עיוורים

תקציר העבודה

עבודה זו עוסקת במחקר על האוכלוסייה של התלמידים העיוורים. עבודת סמינריון שכוללת סקירת ספרות המקיפה לעומק את כל ההתמודדות של התלמידים העיוורים במערכת החינוך. בנוסף לכך היא בוחנת את הכלי 'סנגור עצמי' ככלי עזר לתלמידים אלו ומציעה סדרת מפגשים מובנית ומלאה על תוכן ושימוש בסנגור עצמי.

תוכן עניינים:
אוכלוסיות מהמעמד הנמוך בישראל
סנגור עצמי ככלי לקבלת מענה הוגן והולם מהחברה

שילוב או הבדלות של תלמידים עם לקות ראייה
המענה לצרכים של תלמידים עם לקות ראייה, במישור הלימודי ובתחום החברתי – רגשי

צרכים מיוחדים של תלמידים עם לקות ראייה
סנגור עצמי ככלי להשגת צרכים פיזיים הייחודים לעיוורים
דרכי התערבות להקניית שימוש בכלי סנגור עצמי בצורה מיטבית
דיון, סיכום ומסקנות
בביבליוגרפיה
נספח ישומי – סדרת מפגשים בנויה