ספורט וחברה - בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע , ,
קורס
מילות מפתח ,
ציון 92
שנת הגשה 2021
מספר מילים 601
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

ספורט וחברה – ממ"ן 13
שאלה 1
תועלת שיש לתושבי העיר מאירוח אירוע ספורט גדול, הטענות מנוגדות.
טענות נגד:
הוצאות הכרוכות באירועים אולימפיים – ההוצאות של המסחר והמימון החיצוני להקים את האירוע גדל מסוף שנות ה-80 ההוצאות מופרזות בשל האירוח של אירוע ענק אשר דורש לשינוי של תחבורה ותשתיות, בנוסף פינוי של מרחבים ציבוריים ואזורי מגורים ……….
שאלה 2
בתשובתי אסביר מדוע הביקורת על התועלת שצמחה לתושבי ריו מאירוח המשחקים האולימפיים בשנת 2016 נדחקה לשוליים.
הביקורת התייחסה למורשת המשחקים האולימפיים, מייחסים למורשת באופן חיובי ושלילי.
צמחו דברים טובים מהמשחקים האולימפיים, כמו שיפור התשתיות של התחבורה הציבורית ועוד. אך לרוב לא הזכירו את הביקורת של המורשת השלילית מאחר והטענה המרכזית היא שהדיון מתייחס לכך שהמשחקים האולימפיים דוחקים לשוליים את הדיון הביקורתי על התועלת שצמחה ……………