ספורט וחברה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 90
שנת הגשה 2022
מספר מילים 990

תקציר העבודה

התנהגות הקהלים המלווים את הקבוצות וצופים במשחקים בהקשר של הספורט המודרני והממוסחר מלווה בביטויים של רגשות. בעבודה זו אתבסס על 3 מקורות ואסביר את התנהגות האוהדים.
ע"פ המאמר "קהילות מדומיינות של פאנדום" החיפוש אחר ריגוש בהשתתפות בספורט או בצפייה בספורט, הוא השאיפה לשחרור רגשי והנאה בהקשר של חברה קפיטליסטית הדורשת משמעת, שגרה ורגולציה. הספורט והאלימות המצויים בו הופכים לשחרור מהמתחים המצטברים בהקשר של יחסים חברתיים כאלה. צפייה בספורט מספקת "צרכים רגשיים" לאוהדים, בין השאר משום שהצפייה מאפשרת שיוך לקבוצה חברתית וחוויה חברתית עם צופים אחרים. האוהדים מטפחים מומחיות ב"לימוד" הקבוצה המועדפת עליהם על מנת לסמן את חברותם במעגל האוהדים הפנימי.