שורש מחלוקותיהם של בית הלל ובית שמאי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע , ,
מילות מפתח , , , , , , , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2013
מספר מילים 9443
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

תקציר:
בית הלל ובית שמאי נחלקו רבות בנושאים הלכתיים. הראשון נוטה לקולא, והשני – לחומרא. בשורש מחלוקותיהם עומדות גישות ושיטות שונות. הם נבדלים זה מזה בכמה נושאים: מרכז החיים הדתיים של בית הלל הוא האדם והחיים הארציים, ואילו אצל בית שמאי המרכז הוא א-לוהים. בית שמאי בוחנים את הדברים כפי שהם עדיין ב"כוח", בניגוד לבית הלל המתבוננים בדברים כפי שהם יוצאים לפועל. כמו כן בית הלל רואים גם בחיי היום יום מפגש עם א-לוהים ואילו בית שמאי סוברים כי ישנם זמנים מוגדרים לכך. בנוסף, בית הלל הם ריאליים, לעומת בית שמאי המחפשים בכל עת את האידיאל.

תוכן עניינים:
הקדמה……………………………………………………………………………………………………… עמ' 4.

מבוא…………………………………………………………………………………………………………. עמ' 5.

פרק א: התקופה: ימי הורדוס………………………………………………………………………….. עמ' 6.

פרק ב: הלל ושמאי…………………………………………………………………………………………עמ' 9.
סע' א: מיהם הלל ושמאי……………………………………………………………………….עמ' 9.
סע' ב: מחלוקותיהם של הלל ושמאי……………………………………………………….עמ' 15.

פרק ג: בית הלל ובית שמאי…………………………………………………………………………….עמ' 18.
סע' א: שיטותיהם השונות של בית הלל ובית שמאי…………………………………….עמ' 18.
סע' ב: אופן התנהלות המחלוקות…………………………………………………………..עמ' 23.
סע' ג: הלכה כבית הלל………………………………………………………………………..עמ' 24.

פרק ד: סיכום……………………………………………………………………………………………..עמ' 27.

ביבליוגרפיה………………………………………………………………………………………………..עמ' 28.

מבוא:

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קרח וכל עדתו[1].

בעולם התורה שבעל פה אנו נתקלים במחלוקות רבות בנושאים שונים. ביניהן, אנו עדים למחלוקות בין הלל ושמאי, שנקראו בפי חז"ל "אבות העולם"[2], ושמחלוקותיהם מצוינות במשנה כדוגמא למחלוקת שהיא לשם שמים. את דרכם המשיכו תלמידיהם, אשר מכונים "בית הלל" ו"בית שמאי". אלו נחלקו רבות בנושאים הלכתיים.

במהלך העבודה נלמד על תקופת הורדוס, שבה חיו הלל ושמאי. נלמד גם על דמותם, על דרך חייהם, על מחלוקותיהם ואופן התנהלותן. לאחר מכן נפנה ללמוד על בית הלל ובית שמאי. כל זאת במטרה לענות על מספר שאלות: מהם קווי דמותם של הלל ושמאי, העומדים בבסיס בתי המדרש הנ"ל? מה הפך את מחלוקותיהם לסמל של מחלוקות שהן לשם שמים? כיצד המשיכו תלמידיהם את דרכם? מהו שורש מחלוקותיהם של בית הלל ובית שמאי?

הלימוד ייעשה על ידי עיון במחקרים ובסיפורים על הלל ושמאי מתוך המשנה והתלמוד. נציג את מחלוקותיהם ונחקור בעזרתן את קווי דמותם. נביא את המחלוקות של בית הלל ובית שמאי מתוך המשנה והתלמוד, ונחקור את שיטותיהם השונות בעזרת חוקרים שעסקו בנושא. במאמרי לא אציג את כל מחלוקותיהם כי אם מספר מחלוקות שיסייעו בידנו להבין את ההבדלים בין גישותיהם, וכך לגלות את שורש המחלוקות.

המאמר נכתב על בסיס ההנחה שהעובדה שתלמידי הלל ושמאי נחלקו לשני בתי מדרש מעידה על גישות שונות. (זוין, תשל"ח).

[1]אבות, ה, י"ז.

[2] עדויות, א, ד'.