עבודת גמר- מעמי הערבה הטורקים במרכז אסיה ועד לעלייתו של ג'ינגס חאן

תקציר העבודה

במרכז אסיה במהלך המאות ה7-19 התרחשו מאורעות רבים, כיבושים ותנודות לא מעטות. מדובר באזור מגוון מבחינה אתנית תרבותית ודתית ועל כן שלטונות שונים עשו שימוש בהצדקות שונות ומגוונות לשלטונם. בסקירה ההיסטורית שביצעתי בלטו חמש תפיסות לגיטימציה שנעשה בהן שימוש במהלך המאות הנ"ל. תחילה אפרט אותן ואסבירן.
1) לגיטימציה תורכית. נובעת מכוחם של השמים הנצחיים ומתוקף הכריזמה של החקאן [מנהיג השבט התורכי]. לגיטימציה זו מבוססת על העמים התורכיים שישבו בערבה וניהלו אורח חיים נומאדי. הם האמינו שהשולט בנהר האורחון הוא השולט בעולם, ולראיה ניתן למצוא את כתבי האורחון עליהם אפרט בהמשך. התורכים האמינו באל טנגרי וראו בו אל עליון אשר מעניק את מנדט השמים לחקאן התורכי.

2) לגיטימציה סינית. סין בהיותה אימפריה מזרח-אסיאתית בעלת היסטוריה ארוכה, תפסה את הלגיטימציה שלה בכוחו של מנדט השמים. על פי תפיסת העולם הסינית השולט הוא זה שהוענק לו מנדט מהשמים לשלוט, ובמקרה שהשמים אינם מרוצים- מסירים את המנדט ממנו ומעניקים לאחר.

3) לגיטימציה מוסלמית. מבוססת על נבואתו של מוחמד ועל הקוראן. ההתאסלמות באזור מרכז אסיה נעשתה דרך החליפות העבאסית היושבת בבגדאד. המוסלמים הפכו לכוח משמעותי במרכז אסיה החל מהמאה ה-8. בתקופה המדוברת לא ביצע האסלאם המרת דת בכוח ואפשר יחסי מסחר משתלמים כלכלית בין מרכז אסיה למזרח התיכון.

4) לגיטימציה של הבודהיזם הטיבטי. הבודהיזם הטיבטי משותף לקבוצות אתניות שונות ורבות ועל כן מאפשר יחסי גומלין על בסיס דת. הבודהיזם הטיבטי מאפשר אמונה בדת נוספת ואינו נוהג בכפייה. אחד מעיקרי הדת הוא התנהלות בחוסר אלימות ואמונה משותפת בגלגוליו של הבודהיסטווה, כאשר הדלאי לאמה מהווה מקור סמכות דתית ופוליטית כאחד.

5) לגיטימציה ג'ינגסית. מבוססת על מיתוס הולדתו של ג'ינגס חאן, ועל היותו שליט כל העולם מתוקף "השמים". את הלגיטימציה הזו יצר ג'ינגס חאן עצמו כאשר הכריז כי רק בעלי קשר דם יוכלו לרשת אותו. נעשה שימוש נרחב בלגיטימציה הזו בתקופה שלאחר מותו ובמשך כמה מאות שנים.

לגיטימציה תורכית לגיטימציה מוסלמית לגיטימציה בודהיסטית-טיבטית לגיטימציה ג'ינגסית לגיטימציה סינית
תורכים
583-657
682-744 V
שושלת טאנג
618-907 V V
סע'דים
מאה 8 V
חליפות עבאסית
מאה 8 V
אויגורים
744-840 V
כוזרים
650-956 V V
סמאנים
819-907 V
סלג'וקים
1055-1152 V V
קראחאנים
מאה 10-13 V V V
קרא-חיתאי
1124-1218 V
ג'ינגס חאן
1162-1227 V V
אוגודיי
1229-1241 V V
קובלאי חאן
1215-1294 V V V
טימור לנג
1336-1405 V V V
שושלת מינג
1368-1644 V V
שושלת צ'ינג
1636-1911 V V
דיאן-חאן
1479-1517 V
אלטאן-חאן
1507-1582 V V V
צ'ונגרים
מאה 18 V
נאדר-שאה
1688-1747 V V