עבודת סמינריון בנושא - האם ניתן לטפל במחלת הסכרת מסוג 2 באמצעות תכנון תזונתי בלבד או יש לשלב עם שיטות טיפול נוספות?

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2024
מספר מילים 20385
מספר מקורות 51

תקציר העבודה

 

עבודת סמינריון בנושא –
האם ניתן לטפל במחלת הסכרת מסוג 2 באמצעות תכנון תזונתי בלבד או יש לשלב עם שיטות טיפול נוספות?

מוגש על ידי – XXX XXX
מספר ת. זהות -XXXXXXXXX
מנחה – XXX XXX

עבודה זו מוגשת כחלק מדרישת הלימודים במגמת נטורופתיה
נובמבר 2023

תוכן עניינים

1
1. מבוא
3
2. הקדמה
4
3. סכרת (diabetes) סוג 2
4
3.1 הפתופיזיולוגיה של המחלה
4
3.1.1 סכרת והורמון האינסולין
5
3.1.2 היפרגליקמיה והיפוגליקמיה
6
3.1.3 סוגי סכרת
8
3.1.4 סיבוכי הסכרת
10
3.1.5 סכרת – גורמים מנבאים
10
3.2 מאפייני המצב הטרום סכרתי
11
3.3 הפגיעה בתאי הבטא בלבלב
13
3.4 מעורבות אדיפונקטין במחלת הסכרת
13
3.5 השפעת רעילות הגלוקוז ועודף השומנים על הגוף ועל התפתחות הסכרת
15
4. מגפת ההשמנה והשפעתה על שכיחות הסכרת
15
4.1 התסמונת המטבולית והשפעתה על שכיחות הסכרת
16
4.2 התמודדות עם מגפת ההשמנה ומניעת סכרת סוג 2
19
5. טיפול תרופתי בתנגודת לאינסולין ובסכרת סוג 2
22
6. הטיפול התזונתי בסכרת ומטרותיו
22
6.1 המלצות תזונתיות והימנעות ממזונות
25
6.2 צריכת אבות המזון : פחממות (כולל סיבים תזונתיים), חלבונים ושומנים
27
6.3 אינדקס גליקמי ואוכל גליקמי
28
6.4 ממתיקים במזון ומוצרי דיאט או ללא סוכר
29
6.5 כמות ותזמון ארוחות במהלך היום
31
7. השפעת תוספי התזונה וצמחי המרפא על מחלת הסכרת
33
8. דיון ומסקנות
35
9. סיכום
36
10. מקורות

1. מבוא
"הלא אם שווה פניה (ישר את פני האדמה) והפיץ קצח וכמון יזרק", הנביא ישעיהו כ"ח, כ"ה
הסוכרת הנה מחלה כרונית חמורה המוכרת בתרבויות שונות מזה אלפי שנים. שיטות הטיפול בה רבות ומגוונות, כולל שינוי תזונתי ובפרט צריכת שיבולת שועל. ועדיין, עד לשנת 1921, כאשר המדע אפשר לייצר אינסולין בכמות מסחרית, תוחלת חייהם של חולי הסכרת מסוג 1 היתה קצרה מאוד. עד לאותה התקופה, סכרת סוג 2 לא הייתה נפוצה ברחבי העולם, ובפרט בעולם המערבי. אך בשנות ה-50 של המאה ה-20, הטכנולוגיה אפשרה להוסיף סוכר על סוגיו למזונות ולייצר שתיה ממותקת. לאור העדפה הטבעית של הגוף ושל הצרכן את הטעם המתוק וזמינות המזון וכן, תעשיית המזון המהיר, כל זאת בשילוב עם אורח החיים היושבני, ברור שהדבר הוביל למגפת השמנה (זילבר – רוזנברג, 2014)
עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום השפעת אורח החיים על בריאות וחולי – השפעת אורח החיים על התפתחות מחלות, טיפול בהן ומניעתן. עבודה זו עוסקת בתחום אחד מני רבים של השפעת אורח חיים על האדם – השפעת אורח חייו של האדם על התפתחות מחלת הסכרת וכן, השפעת הצורך בשינוי תזונתי על המחלה. במסגרת זו, אתמקד בהשפעת אורח החיים על השמנת יתר והתפתחות סכרת מסוג 2 ושינויים באורח החיים, בעיקר שינויים בהרגלי התזונה, אך גם פעילות גופנית כפי שהם באים לידי ביטוי בשיפור מדדי הסכרת. מטרת העבודה הנה לבחון את מאפייני אורח חייו של חולה הסכרת סוג 2 ואת השפעתם של מאפיינים אלו על התפתחות המחלה והחמרתה. במסגרת זו, אתמקד בבחינת שיטות הטיפול במחלת הסכרת סוג 2 ויעילותן. לפיכך, עולה השאלה האם ניתן לטפל במחלת הסכרת סוג 2 באמצעות תכנון תזונתי בלבד או שיש צורך לשלב את הטיפול עם שיטות טיפול נוספות, ובפרט הטיפול התרופתי? מהו משקלם של הרגלים נוספים וטיפולים כגון זריקות אינסולין ותרופות פומיות, פעילות גופנית, צמחי מרפא ותוספי תזונה ועוד בטיפול בסכרת מסוג 2.?
לפיכך, הפרק השלישי נועד לבחון על קצה המזלג את מחלת הסכרת לסוגיה, תוך התמקדות בסכרת סוג 2. במסגרת זו, תבחן הפתופיזיולוגיה של המחלה, תפקודו של הורמון האינסולין באופן תקין ובקרב חולי סכרת, יוצגו סוגי הסכרת הנפוצים, כגון סכרת סוג 1 וסוג 2, אסקור את הסיבוכים האפשריים של מחלת הסכרת וכן, גורמים שעשויים לנבא את התפתחות הסכרת מסוג 2. בנוסף, אסקור את הספרות העוסקת במאפייני המצב הטרום – סכרתי, את תפקידם של תאי הלבלב ותפקידם של תאי הבטא בהלך המחלה. לבסוף, אסקור את מעורבות האדיפונקטין ואת השפעת הרעילות לגלוקוז ועודף השומנים בגוף על התפתחות סכרת מסוג 2. הפרק הרביעי נועד לבחון את מגפת ההשמנה ואת השפעתה על התפתחות הסכרת, תוך התמקדות בתסמונת המטבולית. בנוסף, אסקור את הצורך בהתמודדות עם מגפת ההשמנה למניעת סכרת סוג 2 והדרכים לכך. במסגרת הפרק החמישי, אעסוק באמצעים המצויים בידי הרפואה המערבית בתנגודת לאינסולין ובסכרת סוג 2. במסגרת זו, אתמקד בעיקר בטיפול התרופתי – הזרקת אינסולין ותרופות פומית.
במסגרת הפרק השישי, אתמקד בהרחבה בטיפול התזונתי בסכרת סוג 2 ובמטרותיה. במסגרת זו, אסקור את ההמלצות התזונתיות והימנעות ממזונות, את הרכב צריכתן של אבות המזון במסגרת התפריט היומי של חולה הסכרת, האינדקס הגליקמי ככלי לדרוג ערכו הגליקמי של המזון, אסקור בקצרה את הממתיקים במזון ובמוצרי דיאט ואלו המכונים "ללא סוכר". לבסוף, אבחן את חשיבות תזמון המזון לאורח המזון וחשיבות כמות המזון הנצרכת.
הפרק השביעי נועד לבחון את השפעת תוספי התזונה וצמחי המרפא על מדדי הסכרת. ישנם מספר סוגי צמחים ותוספי תזונה הידועים כתורמים לשיפור מדדי הסכרת. מדובר בצמחים כגון קצח תרבותי, קינמון, גדילן מצוי, רגלת הגינה, צמח הג'ינגסינג, סרפד וחילבה. לבסוף, אדון בסוגיה לשמה נוצר הדיון ואסיק את מסקנותיי בנוגע לשאלת המחקר בהתאם

2. הקדמה
מגפת ההשמנה נפוצה בעולם המערבי ומשפיע על כל אחד ואחת מאיתנו הן בפן הכללי, לאור עלותה הגבוהה למערכת הבריאות, והן בפן האישי, מאחר ורבים מאיתנו נושאים בהשלכות של מגפת ההשמנה על עצמנו או על הקרובים אלינו בתא המשפחתי. אחת ההשלכות של מגפת ההשמנה הנה התפתחות מחלת הסכרת מסוג 2, טרום סכרת ואף סיבוכים הנוגעים לה, כגון נזק עצבי, עוורון, מחלות לב וורידים. כחובשת, מדי יום אני נקראת לטפל באנשים הזקוקים לסיוע דחוף לאור סיבוכים הנוגעים למשקל היתר אותו הם נושאים ובפרט הנוגעים באופן ישיר או עקיף לסכרת סוג 2 אותה הם פיתחו – אם זה בגין בעיות אורתופדיות בפרקים כדוגמת ברכים, היפוגליקמיה, סיבוכים הקשורים למערכת הלב ואף הורידים.
לפיכך, עבודה זו נועדה להעשיר את הידע שלי בנושא הסכרת, ובפרט סכרת סוג 2, ולהכין אותי להתמודדות עם מטופלים אותם אני צפויה לקבל בקליניקה שלי – אם מטופלים הסובלים ממשקל יתר ואם מטופלים שכבר פתחו סכרת מסוג 2 או סיבוכים הנוגעים לה. לפיכך, אכין את עצמי, תחילה, להערך עם הכלים המתאימים במטרה לפעול לירידה במשקל באמצעות כלים תזונתיים ולשנות את אורח חייהם של המטופלים ואף של קרובי משפחה.