עבריינות נשים בימי הביניים

תקציר העבודה

באמצעות ניתוח והשוואה בין מקורות ראשוניים ומשניים מנסה העבודה לבודד את מאפייני הפשיעה בימי הביניים בדגש על פשיעת נשים. זאת באמצעות בחינה של פסקי דין והרשעות של נשים עוברות חוק בלונדון של המאה 15.

מבוא:
נושא החוקים וחקיקה כחלק מחברה הינו בסיסי וקיים עוד מתחילת התפתחות החברה האנושית. בראיה כללית של העניין חוקים היוו ייצוג של הערכים החשובים לחברה המדובר, בין אם מדובר בחוקים מוסריים ותרבותיים אשר לפעמים היו פשוט "ידועים" או מקובלים חברתית או חוקים רשמיים החוקקו על ידי הסמכות השלטת באזור מתוקף כוחה ושליטתה על האוכלוסייה המקומית. כפועל יוצא מכך פשיעה נתפסה כסטייה או חריגה מאותם חוקים חברתיים וכנגזרת מזאת, כהתנהגות בניגוד לנורמות המקובלות והנהוגות בחברה המדוברות, ולעיתים קרובות אף נתפסה כאיום על אותה חברה. כמובן שהחברה האנגלית אינה יוצאת דופן מכך ולאורך ההיסטוריה האנגלית נוכל לראות את התפתחות המערכת החוקית המתקדמת יד ביד עם ההתפתחויות והשינויים המשוקפים בחברה ובתרבות האנגלית. כמובן שיד ביד עם התקדמות והתפתחות החוקים והחקיקה אנו רואים את התפתחות הגדרת הפשיעה והפושע כגורם המאיים על התנהלותה התקינה של החברה ואת היחס או התפיסה כלפיו.

בהמשך לעצם היותם של החוק והפשיעה חלק בלתי נפרד מן החברה אשר לעיתים קרובות היווה ביטוי לערכים ולעקרונות החברתיים, התרבותיים ואף הדתיים בחברה נוכל, באמצעות התבוננות בחוק ובפשיעה, לראות ביטוי של התפיסה והיחס שחוו קבוצות חברתיות שונות כחלק מהחברה האנגלית. אי לכך בעבודה זו אבקש לבחון את התפיסה והיחס באנגליה של ימי הביניים כלפי פשיעתה של קבוצה חברתית אחת מוגדרת – נשים.