עבריינות צווארון לבן - עבירות צווארון לבן של ידוענים ואנשי ציבור, האם בית המשפט מקל או מחמיר עם עבריינים אלו ?

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2023
מספר מילים 8550
מספר מקורות 32

תקציר העבודה

מבוא
פרק א׳ –עבריינות צווארון לבן: הסבר מעמיק על התופעה והמונח
פרק א2 – מגמות ההתנהגות של עבריין צווארון לבן והקשר לכוח, כסף ומעמד
פרק ב׳- תפיסות חברתיות של יחס לעברייני צווארון לבן והתמודדות עם נכונות הציבור
פרק ג׳- עבירת מס כעבירת ״צווארון לבן״
פרק ג1- נדבך החקיקה החשוב של תיקון 113 לחוק העונשין בישראל – השוויון בענישה, עבירות צווארון לבן והשפעת הציבור
פרק ד'- משפט משווה
פרק ה'- חוק איסור הלבנת הון כעבירת ״צווארון לבן״.
ניתוח אישי
סיכום
ביבליוגרפיה