עברייני מין מתבגרים

תקציר העבודה

קיים בלבול בחברה לגבי השאלה "מה נורמטיבי במין", ומה לא. קיים יחס דו-ערכי להתנהגות מינית בקרב מתבגרים. מחד גיסא, נתפסת כהתנהגות תמימה, וחלק מהתנסות או "משחק-מין", ומאידך גיסא, קיים טאבו חברתי לגבי נושא מין.

עבריינות-המין בקרב מתבגרים אינה תופעה שולית. ההכחשה והמינימליזציה שעושה עבריין המין לגבי התנהגותו המינית הן תווי-ההיכרות של המתבגרים עברייני המין ולעיתים מלווה גם ברגשות בושה. מתבגרים אלה רואים את עצמם כשונים ממתבגרים אחרים, שאינם שותפים להתנהגותם המינית שסוטה או שלפנטזיות מיניות המאפיינות את חיי היומיום שלהם. התנסות מינית בתקופת ההתבגרות נתפסת על-ידי החברה הרחבה, כמו גם על-ידי אנשי המקצוע, כחלק נורמאלי של ההתפתחות, והפגנת "כישורים מיניים" נתפסת כ-"פולחן גברי" מקובל.

חשיבות העבודה הזו היא לעורר את המודעות של הציבור לגבי קיום התופעה בקרב מתבגרים, ועל-ידי כך לנסות למנוע את התופעה מבעוד מועד, על-ידי הכרות מעמיקה עם מאפייניהם של עברייני-מין מתבגרים, והגורמים להתנהגותם המינית הפסולה.
מניעת התופעה באה לידי הביטוי באבחון וטיפול בעברייני מין מתבגרים. בעבודתי אציג מספר טיפולים מקובלים כיום, במטרה לבדוק ולנסות לענות על השאלה: מה היא דרך טיפול היעילה ביותר בעברייני מין מתבגרים?