על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה (10979)

תקציר העבודה

שאלת המחקר: כיצד משפיעה התחמשותההגרעינית של צפון קוריאה על מערכת יחסי החוץ עם סין?
בהצעת מחקר זו אפרט תחילה על ההתחמשות הגרעינית של קוריאה הצפונית והשתתפותה במרוץ המעצמה הגרעינית, וכיצד כל זה משפיע על טיב היחסים עם סין, שעם השנים הפכה להיות בעלת הברית העיקרית של ק.הצפונית.
במחקרי אדון על מערכת היחסים המורכבת בין שתי המדינות- מחד גיסא סין היא מעצמה כלכלית חיונית לצפון קוריאה, ומאידך גיסא מדיניות הגרעין של הרפובליקה העממית של סין מנוגים לזו של צפון קוריאה. אותה מדיניות צפון קוריאנית עלולה לגרור את רוב שחקני היבשת האסיאתית למרוץ התחמשות גרעיני לא סביר ולהתסיס את היבשת עד לכדי התערבות צבאית מצד סין בכל הקשור למדיניותה של צפון קוריאה. נוכל לתמצת ולומר שהמטרה הסינית היא להרגיע את שלהבת הרוחות על האדמה הקוריאנית.
השערת המחקר (רציונאל):בעבודת המחקר שלי אסקור את מדיניות סין אל מול צפון קוריאה ואסיק שהמדיניות שלה תאופיין בצורך לשמור על "מאזן כוחות" ויציבות אזורית תוך הנצחת מעמדה כמעצמה בינ"ל הפועלת למתן את המדיניות הצפון קוריאנית שקוראת למלחמה ומאיימת בהתחמשות גרעינית, אך כ זה עומד מנגד לרצון הסיני לשמר את הברית עם צפון קוריאה שמסייעת לה בשמירה על הצביון האסיאתי הקומוניסטי בכך שהיא לא נותנת למדינות המערב לחדור לגבולות סין.