עמדות של גננות לגבי הכנסת מחשב לגן הילדים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 90
שנת הגשה 2018
מספר מילים 7256
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

בעומדנו היום בעולם טכנולוגי מתקדם, כשמערכות מולטימדיה ואינטרנט מהווֹת חלק בלתי נפרד מחיינו, מתבקש לחקור כיצד חודר המחשב ומשפיע על ילדים בגיל הרך וכמו כן, מהן עמדות הגננות כלפי הכנסת מחשב לגן הילדים.
העבודה מתבססת על הנושא: "הכנסת מחשב לגן הילדים" בהתייחס לשאלת המחקר: "מהן עמדות הגננות כלפי הכנסת מחשב לגן הילדים".
מטרת המחקר הינה לאסוף ידע רב סביב נושא "הכנסת המחשב לגן הילדים" הכולל רקע על הדרכים לשילוב המחשב בגן הילדים, יתרונות וחסרונות של פינת המחשב בגן ותפקיד הגננת בסביבת למידה ממוחשבת לגיל הרך.
בעזרת הרקע התיאורטי שנערך במחקר זה, ניתן לראות את מלוא המידע על הנושא "הכנסת מחשב לגן הילדים", לקלוט ידע חדש ולהפיק רעיונות בנושא. המחקר התבצע באופן איכותני, כאשר הנתונים נאספו בעזרת ארבעה ראיונות.

בעבודה שלהלן, אדון על מספר מחקרים שנעשו בתחום שילוב המחשב בגן הילדים על מנת לבדוק כיצד חודר המחשב ומשפיע על הילדים בגיל הרך וכמו כן, מהן עמדות הגננות כלפי הכנסת מחשב לגן הילדים. בנוסף, אדון על הממצאים שהצגתי, על משמעותם ועל השלכותיהם לעשייה החינוכית בגני הילדים תוך התייחסות לממצאי המחקר הקיימים.
לבסוף, אסכם את מסקנותיי בעקבות המחקר ואציג את הצעתי לדור הגננות.