פרו סמינריון ביטחון סוציאלי

תקציר העבודה

אימהות חד-הוריות החיות בעוני נמצאות במאבקי הישרדות יומיומיים. מבחינתן, העוני משתקף לא רק במדדים חומריים אלא באוסף רחב של חוויות וקשיים קיומיים (הרבסט-דבי, 2019). חייהן וחיי ילדיהן מאופיינים בהעדר יציבות ובטחון כלכלי והן תלויות בתמיכת המדינה, בקבלת קצבאות ודמי מזונות לילדיהן, הקלות בהשגת דיור, סיוע בארנונה, הקלות במס ועוד (הרצוג, 2020). העבודה תבקש לבחון את מציאות חייהן המורכבת של אחת הקבוצות הנדחקות ביותר לשוליים החברתיים, קבוצת האימהות החד-הוריות אשר חיות בעוני. העבודה תעסוק באופן בו זכויות הביטחון הסוציאלי של אימהות חד-הוריות משפיעות על מצב העוני שלהן במטרה לבחון את ההזדמנות שלהן להימנע או להיחלץ ממעגל העוני באמצעות השתתפות בשוק העבודה עם סיוע ציבורי משלים.

תוכן העניינים:
מבוא – 3 –
1. תופעת העוני: הגדרה, נתונים ודרכי התמודדות – 4 –
1.1 עוני- הגדרת המושג והצגת הנתונים – 4 –
1.2 עוני- מאפייני התופעה ודרכי התמודדות – 5 –
2. משפחה חד-הורית: הגדרה ומאפיינים – 5 –
2.1 משפחה חד הורית- הגדרת המושג – 5 –
2.2 מאפייני המשפחה החד-הורית – 6 –
2.3 נשים העומדות בראש משפחה חד-הורית – נתונים ומאפיינים – 7 –
3. אימהות חד- הוריות (או ״יחידניות״) בשוק העבודה – 8 –
4. אימהוּת בעוני: התמודדות אימהות חד הוריות עם עוני – 9 –
דיון ומסקנות – 11 –
ביבליוגרפיה: – 12 –