פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית 10589

תקציר העבודה

שאלה 1

הזרם הקונסרבטיבי (יהדות פוזיטיבית היסטורית) הוא אחד משלושת הזרמים הגדולים שקיימים ביהדות המודרנית (בנוסף לאורתודוקסים ולרפורמים).
על פי זרם זה ההלכה מחייבת, עם זאת יש עליה השפעה היסטורית מתמדת ולכן היא משקפת הן את המסורת אך לא נרתעת משאלות ביקורתיות בנושא הדת.

א) הזרם הקונסרבטיבי החל באירופה במאה ה-19, בין מקימיו היה הרב זכריה פרנקל שהיה גם דוקטור לפילוסופיה.
בדומה לרפורמים, גם הוא חשב שצריך לעשות שינויים שמתאימים לתקופה ולמקום, אך לדעתו הרפורמים הרחיקו לכת, למשל בכך שקבעו שצריך להתפלל בשפת המקום בעוד שמבחינתו העברית הייתה שפת הקודש ולא ניתן להחליפה.
הוא פרש מהוועדה הרפורמית וכתב עקרונות יסוד לתנועה בשם "היהדות הפוזיטיבית ההיסטורית" שנשענת על 2 יסודות: