קורס 10659

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1128

תקציר העבודה

קורס: סוציולוגיה של התרבות – 10659
ממן 14 – ציון 100

שאלה 1
בתשובתי אסביר מהו מיון אמנותי במודרניות המוקדמת שהתרחש במהלך המאה ה-19. בנוסף, אציג בעזרת שני מחקרים היסטוריים…כמו כן, בעזרת שני מחקרים אלו, אתמקד בנושא צמיחת ההבחנה..מחקרה של טיה דנורה עסק במוזיקה רצינית ועליונות תרבותית. בעקבות הפטרונות החדשה, "המתעשרים החדשים", על מלחינים..פול דימאג'יו הציג שלוש אסטרטגיות בהן …
שאלה 3
א. בתשובתי אסביר את התהליך של האימפריאליזם התרבותי ומהי אמריקניזציה ואיך הם מתקשרים אחד לשני, ובנוסף אציג דוגמה להמחשת התהליכים…
ב. בתשובתי אציג שתי ביקורות על שיוך האימפריאליזם התרבותי לאמריקניזציה…
שאלה 4
בשאלה זו אסביר את המושג קוסמופוליטיות אסתטית "מבפנים" תוך התייחסות לתופעה שלה אנו עדים בעשור האחרון בשדה המוסיקה הפופולרית לפיה יוצרים ויוצרות אינם שרים בשפת המקום או בשפת אימם, אלא באנגלית ומשלבים תכנים וכלים מקומיים עם סגנון הרוק והגיטרות החשמליות….דוגמה ללהקה ישראלית המראה שימוש במצב קוסמופוליטיות אסתטית מבפנים היא…