קיומה של עבריינות נוער בקיבוצים

תקציר העבודה

סקירת ספרות המציגה סקירה של התפתחותה של הקהילה הקיבוצית וכיצד אותו אלמנט של קהילתיות יחד עם השאיפה לייצר חברה אידיאלית ללא סטיות חברתיות משפיעה על התפיסה בכל הנוגע לקיומה של עבריינות נוער.