קשר בין השמנה אצל ילדים ופעילות גופנית

מוסד לימוד
מקצוע ,
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 1000
מספר מקורות 4

תקציר העבודה

קורס: חשיבות הספורט לאיכות חיים ותרבות
מרצה: מרק ורטהיים

הקשר בין השמנה אצל ילדים ופעילות גופנית

ראשי פרקים
הקדמה
שכיחות
– בארה"ב 2001
-בישראל 2007
הסיבות
שמנות ופעילות גופנית בילדים
הקשר בין צפייה בטלוויזיה ומחשב
מסגרות קיימות לטיפול בהשמנת ילדים
מינון הפעילות וסוגי הפעילויות
דרכי פעילות רצויות
תכניות מוצעות