תזה - ספינת אגוז ועיצוב הזיכרון שלה בקולקטיב הישראלי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 50856

תקציר העבודה

העפלה ממרוקו בשנים 1956-1961, ספינת מעפילי יהודי מרוקו "אגוז" – טביעתה ועיצוב זיכרונה בקולקטיב הישראלי

חיבור זה נכתב לשם קבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה"
התזה בוחנת את הדרכים בהן מדינת ישראל בחרה להנכיח את אסון אגוז במרחב, בתוכניות הלימודים, בטקסים ועוד.

הספר סוקר את יהדות מרוקו, עלייתה לישראל, אסון טביעת ספינת אגוז והדרך בה הנציחו אותה.