תכנון לימודים הוראה והערכה 10106

תקציר העבודה

ממ"ן 12
בקורס תכנון לימודים הוראה והערכה 10106
האוניברסיטה הפתוחה
ציון 100
העבודה באורך 6 עמודים, גודל 11, גופן Arial

שאלה 1
א. הציגו והסבירו את ארבע השלבים במודל הרציונלי של טיילר.
ב. מהי הביקורת העיקרית כנגד המודל של טיילר?
ג. ?