המזרח התיכון בימיינו קורס 10646

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 97
שנת הגשה 2022
מספר מילים 7024

תקציר העבודה

סמסטר ב', 2022
ציון 97

השוואה בין מצב הפלסטיניים בעקבות מלחמת 1967 לבין מצבם בעקבות מלחמת 1973( עד שנת
1982).

תורת השלבים
דרכו של אש"ף ממלחמת 1967 (" ששת הימים") עד להסכם אוסלו