הצעת מחקר כמותית בנושא השפעת רמת האמפתיה בקרב נבדקים ובין מידת מיומנויותיהם החברתיות

תקציר העבודה

הצעת מחקר זו עוסקת בנושא השפעת רמת האמפטיה בקרב נבדקים ובין מידת מיומנויותיהם החברתיות. מדובר בהצעת מחקר כמותית, הכוללת נושא מחקר, רציונל מחקר, מטרת מחקר, שאלת מחקר, השערת מחקר, כלי מחקר, ראשי פרקים, אוכלוסיית מחקר, שיטת מחקר ורשימה ראשונית של 20 מקורות אפשריים.