10270 - סטייה חברתית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע , ,
קורס
מילות מפתח ,
ציון 80
שנת הגשה 2020
מספר מילים 610

תקציר העבודה

סטייה חברתית ממן 12 ציון 80

שאלה 1(שאלת מושגים (100 נקודות)
קראו את פרק 4 ואת פרק 5 בספרו של אריק גוד והסבירו והדגימו את המושגים/הנושאים הבאים:
בתשובתכם, אתם מתבקשים לא לחרוג מ- 1/2 עמוד, לכל מושג/נושא.
במענה לשאלה זו, עליכם:
1.להסביר את המושג/נושא.
2 .להציג את ההקשר שבתוכו הוא נוצר/מתקיים.
3 .להדגים אותו.
(25 נק') א. דפוס ההסתגלות הנסגני, על-פי רוברט מרטון )1938( )פרק 4 בספרו של גוד,)93-90 'עמ
)25 נק'( ב. העברה תרבותית, על-פי וולטר מילר )1958( )פרק 4 בספרו של גוד, עמ' 100-101.)
)25 נק'( ג. שאלת המחקר שעליה עונה תיאורית הפיקוח, על-פי טרויס הירשי )1969( )פרק 4
בספרו של גוד, עמ' 101-102.)
)25 נק'( ד. תיוג והטבעת סטיגמה, על-פי תיאורית התיוג )פרק 5 בספרו של גוד, עמ' 118-124.

התשובות בפנים!!