10354 דיני עבודה – בחינת גמר

תקציר העבודה

דיני עבודה 10354 – בחינת גמר מס' שאלון 094, ציון 95
משפט העבודה 13011.
שאלון + מחברת בחינה מוקלדים (לא סרוקים), כולל הערות.

נושאים:
עובד חברה או קבלן עצמאי.
הסתדרות העובדים – דמי טיפול ארגוני מקצועי.
צו הרחבה ענפי .
הסכם עבודה קיבוצי – חוזה עבודה אישי.