התנגשות תרבותית והשפעתה על סטייתו של היחיד בישראל תוך התמקדות בעליה ממדינות חבר העמים ופשיעה.

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 2797
מספר מקורות 16

תקציר העבודה

התנגשות תרבותית והשפעתה על סטייתו של היחיד בישראל עבודה המוגשת במסגרת הקורס "תיאוריות בקרימינולוגיה" תוכן עניינים
מבוא –
3
פרק ראשון – ההגירה כהתנגשות תרבותית –..5-4
פרק שני – תופעת העבריינות בקרב העולים –.7-6
פרק שלישי – עבריינות בקרב בני נוער עולים –9-8
סיכום …10 ביבליוגרפיה –12-11
מבוא
בספרו "התנגשות הציביליזציות, התחדשות המערב" כותב סמואל הנטינגטון כי "המילה 'תרבות' כוונתה לתמהיל של ערכי מוסר, דת, למידה, אמנות, פילוסופיה, טכנולוגיה, רמת חיים ועניינים אחרים." בהתבסס על קביעתו זו התנגשות תרבותית בהגדרתה עשויה לכלול כמעט כל תרחיש אפשרי של אינטגרציה אנושית. (הנטינגטון, 2003).
בבואי להתייחס להתנגשות תרבותית בישראל בחרתי להתמקד בתופעת ההגירה לכשעצמה, תוך מתן שימת דגש מיוחד לעליות ממדינות חבר העמים ולהשפעתן על העבריינות בישראל.
מאפיין בולט של מדינת הגירה כמו ישראל הוא השונות התרבותית הנוצרת בתוכה ומתגברת עם כל גל עלייה חדש. התפיסה הרווחת היא שמדובר בשונות זמנית, שההתמודדות איתה היא משימה חולפת והצלחת ההתמודדות תתבטא בהחזרת המצב לקדמותו. ישנם קשיים רבים בהתמודדות עם שונות זו, אף היותה זמנית, שעשויים להשפיע ישירות או בעקיפין על תופעת העבריינות בישראל. קשיים כלכליים, קשיי הסתגלות חברתיים, קשיי קליטת השפה החדשה משפיעים רבות על העולה החדש ולעיתים אף דוחפים אותו אל שולי החברה משם, הדרך לפשע קצרה.             אינני מתיימרת בעבודה זו, להקיף את מכלול ההיבטים הקשורים בנושא, המחקרים רבים מידי, המסקנות גם כן. ובכל זאת, אנסה לצייר רצף מחקרי כלשהו שיוכל לתת תמונת מצב טובה ומהימנה על אחת מההתנגשויות התרבותיות הבולטות בישראל.
הפרק הראשון ידון בתופעת ההגירה באופן כללי, יסקור את העליות השונות ממדינות חבר העמים, יתמקד בהתנגשות התרבותית בין העולים לבין תושבי הארץ וידון בנושא ההסתגלות התרבותית-חברתית.
הפרק השני ייתן מספר גורמים אפשריים להתפתחות תופעת העבריינות בקרב העולים החדשים ויעסוק בעבריינות עצמה – האם אכן ישנם הבדלים בין המגזרים השונים וכיצד הם באים לידי ביטוי.
הפרק השלישי יתמקד בהסתגלות בני הנוער העולים ובהשפעת אי הסתגלותם על העבריינות, דרכי מניעה, טיפול והתמודדות.