10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 16

תקציר העבודה

10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 16 ציון 95.
13044 תורת המשחקים יישומים לניהול.
נושאים: משחק חוזר, תחום סבירות, תחום היתכנות, תשלום ממוצע מינימלי, תשלום ממוצע מקסימלי, אסטרטגיית שווי משקל, מקדם מתאם, שיווי משקל תת משחקי משוכלל, עץ מיקוח, מקדם היוון.