10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 11

תקציר העבודה

10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 11, ציון 87 – .
13044 תורת המשחקים יישומים לניהול.
נושאים: מכרז עם שני שחקנים ומוצר יחיד, מטריצת משחק, שווי משקל נאש, אסטרטגיות טהורות, מכרז מסדר שני על מוצר יחיד, אסטרטגיות שולטות חזק או חלש. מכרז מחיר שני, מכרז מחיר שלישי.