עבודת גמר בקורס מערכות ארגוניות בנושא סינמה סיטי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 9242
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תקציר מנהלים.. 3
פרק ראשון – מבוא. 4
פרק שני – רקע עיוני 5
ארגון – הגדרה: 5
מבנה ארגוני: 5
הארגון וסביבתו: 7
פרק שלישי – הצגת הארגון הנבחר. 11
סינמה סיטי – רקע: 11
המבנה ארגוני של ה"סינמה סיטי": 12
פרק רביעי – ניתוח סביבת הארגון 15
ניתוח סביבת המשימה: 15
בעלי העניין בארגון: 16
מודלים לניתוח הסביבה החיצונית: 16
פרק חמישי – ניתוח ארגון 19
ניתוח סביבה פנימית: 19
מודל SWOT: 21
תרבות ארגונית: 23
המערכת הארגונית – מודל כללי: 26
חזון, מטרות ויעדי הארגון: 27
פרק שישי – פיתוח ארגוני 29
הצגה וניתוח בעיות מרכזיות: 29
הצעות לפיתוח ארגוני: 32
גורמים  קריטיים להצלחה: 32
פרק שביעי – ניתוח יעד מרכזי 34
מודל האסטרטגיה העסקית: 34
יעדים ומדדים: 35
ניתוח החלופות: 36
מודל רציונאלי לקבלת החלטות: 38
מטריצת ההחלטות – מודל פישביין: 39
הקמת מאגר לקוחות דינאמי –  תוכנית העבודה: 40 פרק שמיני – סיכום ומסקנות.. 42
פרק תשיעי – ביבליוגרפיה.. 43
פרק תשיעי – נספחים.. 44
תקציר מנהלים עבודה זו עסקה ביישום הנושאים הנלמדים בקורס מערכות ארגוניות לגבי חברת ה"סינמה סיטי".
במהלך העבודה ערכנו מספר ביקורים בחברה, קיימנו ראיונות עם סמנכ"ל החברה והתייעצויות בינינו לבין עצמנו לגבי ניתוח מבנה ארגוני של החברה, השפעות הסביבה החיצונית והפנימית על הארגון ונושאים נוספים. הגדרנו את בעלי העניין בחברה, השתמשנו במודלים אשר למדנו במהלך הקורס, כגון: PEST, SWOT וניתחנו את הממצאים על פי מטריצת TOWS. בפרק העוסק בפיתוח יעד החברה, הראנו מספר בעיות איתם צריכה להתמודד החברה על בסיס ארגוני – פנימי והדגשנו מספר גורמים קריטיים להצלחת החברה. על מנת להציג טוב יותר את החברה נאלצנו להגדיר את חזון החברה: " להיות מרכז תרבות ופנאי בישראל " ויעדים אשר אותם הציבה בפניה הנהלת החברה, כגון: הגדלת כמות הצופים שמירה על לקוחות קיימים שיפור שביעות רצון הלקוחות ליעדים אלה הוספנו יעד משלנו, ניתחנו חלופות ליעד זה לפי מודל לקבלת החלטות, נעזרנו במודל פישביין והגדרנו את החלופה הטובה ביותר – הקמת מאגר לקוחות דינאמי, לה הפקנו תוכנית הטמעה הכוללת תוכנית בקרה והגדרת מחסומים אשר עלולים להפריע למהלך ההטמעה.
לבסוף הפקנו מסקנות נדרשות וסיכמנו את העבודה כעבודה המייעצת לארגון ה"סינמה סיטי" לפעול להשגת מטרותיו תוך שימת דגש על בעיות העלולות להופיע בהמשך הדרך.
פרק ראשון – מבוא
עבודה זו תעסוק בפעילותו של מתחם ה"סינמה סיטי" (Cinema City), מרכז תרבות הכולל תחת קורת גג אחת בתי קולנוע משוכללים ומתקדמים, חנויות מגוונות, בתי קפה ומקומות בילוי אחרים.
המתחם הוקם בשנת
2 002, בצומת גלילות, במרכז הארץ. מרבית הלקוחות של המתחם בכלל ובתי הקולנוע בפרט מגיעים מאזור המרכז: גשו דן והשרון, אך גם מאזורים מרוחקים יותר מבחינה גיאוגרפית.
22 בתי הקולנוע מציעים מגוון רחב של סרטים חדישים ובעלי טכנולוגיה מן המתקדמות בעולם בתחום הקולנוע, כמו כן מציעה המתחם פעילויות אחרות הכוללות בתי קפה, פאבים, חנויות מגוונות, לקהל הרחב, ואירועים סגורים עבור חברות שונות.
המתחם הינו ייחודי מסוגו בארץ ובעולם כולו ועומד בתחרות מתמדת מול בתי קולנוע וותיקים ומוכרים, המפוזרים בכל עריה של מדינת ישראל.
מטרת העבודה תהיה חקירת מתחם בתי הקולנוע מבחינה ארגונית, ניתוח יעדי המתחם ואופן ניהולו.
אנו נחקור את סביבתו הפנימית והחיצונית של הארגון ולשם כך נשתמש במודלים שונים, כגון: מודל SWOT, מודל PEST(EL) ואחרים. לאחר הערכת סביבת הארגון וניתוח הגורמים החיצוניים והפנימיים המשפיעים על פעילות הארגון אנו נעלה בעיות בפעילות הארגון, ננתחן ונציע פתרון על ידי כתיבת תוכנית עבודה, מודל לקבלת החלטות ובקרה.
לאור הכרותינו עם הארגון, אנו נוסיף ונאמר כי הארגון הינו ארגון חדש ועודנו נלחם על נתח שוק בחברה הישראלית, עם זאת מתפתח ומתחדש בהתמדה. לכן יש להניח כי המבנה הארגוני שלו יעיל ויתרום לנו רבות לאחר העמקת הכרותינו עימו.