עבודה בקורס לוגיסטיקה המתארת מודלים ועבודה בארגון ווירטואלי

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 5611
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תקציר. 2
מבוא. 4
קונספט הארגון הווירטואלי 5
מהו ארגון 5
מהו ווירטואלי 5
סיבות לעלייתם של הארגונים הווירטואליים.. 6
הבחנות מילוליות לארגון הווירטואלי 7
פעילות הברוקר. 9
מאפייני המפתח של הארגון הווירטואלי 10 מודלים של ארגונים ווירטואליים.. 12
סחר אלקטרוני 14
סוגי הסחר האלקטרוני 14
פעילות הסחר האלקטרוני בארגונים הווירטואליים.. 16
הצד האנושי של הווירטואליות.. 18
בעייתיות בניהול הארגון הווירטואלי 20 אבטחת מידע ואמון בארגון הווירטואלי 21
יישומי רשת בארגון ווירטואלי 22
ארגונים ווירטואליים בזירה הישראלית.. 24
מסקנות.. 28
ביבליוגרפיה.. 29
מבוא
תנאי הגלובליזציה העכשוויים הביאו את החברות לשינוי במבנה הארגוני המסורתי למבנה ה"אחר – תעשייתי" (post-industrial) אשר מאופיין בפתיחות, גמישות וחדשנות. ההתמקדות בידע הובילה לשימת דגש על התפתחות הטכנולוגית כעל משאב הכרחי ליתרון תחרותי.
ארגונים ווירטואליים מאפשרים ליכולות של בודד/ארגון להתאגד, על פי הצורך, למען מטרה מסוימת ולהיפרד כאשר אותו צורך כבר לא קיים. מצד שני לחץ תחרותי בתנאי התחרות המודרנית דורש יכולות ניהול ותפקוד עסקיים ברמה גבוהה. התחום היותר חלש בתפקוד הארגון הווירטואלי הינו התחום הניהולי בעל פוטנציאל רב להתפתחות.
הארגון הווירטואלי דורש פיתוח נקודת מבט חדשה מגורמים המעוניינים לקחת חלק בהקמתו. ישנם ארבעה מאפייני מפתח של ארגון ווירטואלי כתהליך:
הארגון הווירטואלי הוביל להתפתחות קשרי גומלין בין משתתפים פוטנציאלים לרוחב הקשת העסקית. משתתפים אלו בעלי יכולות המשלימות את יכולתו של האחר.
הארגון הווירטואלי מתבסס על יכולתו להתגבר על בעיית המרחק.
תזמון הינו גורם מפתח בהתקשרות בקשרי הגומלין, בהתייחס לזמני תגובה ויכולת בחירת האלטרנטיבה הנכונה.
יעילותו של הארגון הווירטואלי מתבססת על אמון הדדי בין המשתתפים.
במציאות ה"עידן האינפורמטיבי" (Information Age), התפתחות טכנולוגיות תקשורתיות ועיבוד המידע ארגונים אשר ינצלו את ההתפתחויות הללו יגיעו להצלחה מרובה יותר מאשר הארגונים המסורתיים. עיבוד המידע הינה פעילות המביאה ערך מוסף כלומר ארגונים המשתפים מידע עם שותפים אחרים יפיקו תועלת ורווח לעצמם ולשותפיהם