סמינריון דידקטי מחקרי - אנורקסיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2002
מספר מילים 10397
מספר מקורות 71

תקציר העבודה

תוכן                                                                                                                         עמ' חלק א' : 1. בחירת נושא העבודה                                                                    
1 .1.
מטרה                                                                  3
1 .2.
הסבר המטרה                                                    3
1 .3.
נימוק המטרה                                                    3
1 .4. הוכחה                                                                 3
2 .
תרשימים
2 .1.
תרשים 1: הנושא ומיקומו במטרה הכללית    4
2 .2.
הסבר לתרשים 1                                                5
2 .3.
תרשים 2: פרוק נושא העבודה למרכיביו         6
2 .4. הסבר לתרשים 2                                                            7
חלק ב' : 3. מבוא – מהי אנורקסיה                                                      8
4 . שכיחות                                                                              9
5.
גורמים                                                                               5.1.
זהות נשית                                                          11
5.1.1.
גורמים חברתיים תרבותיים             15
5.1.1.1.
התחזקות הדגש החברתי                                                               בעניין הרזון               15
5.1.1.2.
הבוז לשומן                          17
5.1.1.3.  השאלה של מעמד חברתי   18
5.1.1.4.
אתניות והיטמעות               18
5.1.1.5.
דת                                         19
5.1.2.
גורמים משפחתיים                             21
5.1.3.
גורמים ביולוגים                                 5.1.3.1.
ביולוגי                                  22
5.1.3.2.
גנטי                                       22
5.1.4. גורמים פסיכולוגיים                           24
6 .
מאפיינים                                                                          
6 .1.
מאפיינים קליניים                                            
5
6 .2. התמונה הקלינית של מצב ההרעבה                 27        7.
הטיפול                                                                               7.1.
טיפול בחולה                                                       28
7.2. מניעה                                                                  31
חלק ג' : 8. פסיכודידקטיקה                                                                  33
9. ביבליוגרפיה                                                                       36
1 0.
נספחים
1 0.1. נספח מס' 1: קריטריונים אבחנתיים של                                                                   אנורקסיה נרבוזה                 42
1 0.2. נספח מס'  2: סיבוכים של הרעבה                  43
1 0.3  נספח מס' 
3 : מניעה                                         44
1 0.4  נספח מס' 
4 : משוב – שאלון אנורקסיה         45
חלק א' בחירת נושא העבודה מטרה: התלמיד ישמור על בריאותו.
הסבר המטרה: התלמיד יכיר ויזהה גורמים ותופעות המשפיעים על בריאות האדם, כך יוכל לחיות חיים איכותיים בהווה ולהימנע מנזקים בעתיד.
נימוק המטרה: שמירה על בריאות הגוף היא דבר טבעי ואלמנטרי.
בראש ובראשונה, גוף שאינו בריא גורם להרבה אי נוחות וסבל פיזי ובכלל זה מגביל את האדם בפעולותיו.
כמו כן, נאמר גם "נפש בריאה בגוף בריא" ז"א שבהעדר בריאות לאדם, הדבר מקרין באופן משמעותי על נפשו יכולתו, על המוטיבציה שלו ובכלל על תפקודו לפיכך ברור שעל מנת להתקיים עלינו לשמור על בריאותנו. הרמב"ם בהלכות דעות קובע ששמירה על גוף בריא ושלם זה דרך בעבודת ה': "שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה (פרק ד' הלכה א'). ולכן מקדיש הרמב"ם ביד החזקה כמה פרקים להדרכת האדם לשמירה על גוף בריא. וברור שהדבר לא נובע מנתינת משקל יתר לחיים הגשמיים.
מצאנו גם שהתורה באופן חריג מחייבת אותנו לשמור על גופנו ונפשנו.
לשם כך התורה משתמשת במילה 'מאֹד' – "ונשמרתם מאֹד לנפשותיכם" (דברים פרק ד' פס' ט"ו). זו אזהרה לאדם שידאג לבריאות גופו ונפשו עד כמה שיוכל.
ותשומת לב נכונה לנושא זה עשויה לחסוך לנו צרות בהווה ובעתיד. הוכחה: ככל שהקידמה מתקדמת בעולמנו מתברר יותר ויותר שאילו היינו נוהגים בצורה מסוימת היינו יכולים למנוע חוליים שונים ותסבוכות מבני האדם, ואף להאריך את תוחלת החיים ואיכותם.
דוגמאות בולטות הן: חשיבות הגילוי המוקדם של סרטן או צריכת יתר של שומן רווי המזרזת טרשת עורקים.