הידרוליזה של עמילן

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 626
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

תקציר העבודה כוללת מבוא על הנושא ועונה על השאלות :
כיצד פועל האנזים α-עמילאז לפירוק העמילן? מה הם התוצרים המתקבלים מפעילותו?
כיצד פועל האנזים β-עמילאז לפירוק העמילן? מה הם התוצרים המתקבלים מפעילותו?
אם נפעיל את האנזים β-עמילאז על תאית, גליקוגן, עמילופקטין או על עמילוז, האם יפעל? מה הם התוצרים המתקבלים מכל אחד?
מה היתרון באנזימים העושים פוספורוליזה לעומת אנזימים העושים הידרוליזה (של עמילן)?
האם יתרון זה תמיד נחוץ? מתי ואיפה רצויה יותר פעילות אחת לעומת השניה?
מה היתרון האבולוציוני של גליקוגן (בבע"ח) על עמילן בתור חומר תשמורת ? האם יש יתרון  כלשהו לעמילוז?
כיצד צפויים להיראות ההבדלים בפעילות α-עמילאז לעומת פעילות  β-עמילאז