העבודה עוסקת בתהליך טיפולי בנערה עם בעיות רגשיות, נפשיות וכן פיגור קל. העבודה כוללת את מהלך הטיפול , ניתוח המקרה והכלים הטיפולים בהם השתמשתי על מנת לאבחן את מצבה ולהתאים לה טיפול במסגרת בית הספר בו היא למדה.

תקציר העבודה

                                                     עבודת סיכום בקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות תוכנית התערבות לפיתוח מיומנויות חברתיות בנערה עם פיגור קל .
תאריך הגשה:
10.8.05
תוכן עיניינים
1 .      הקדמה -3
2 .     רקע
תיאורטי –4-7
3 .     רקע- תיאור הנערה 8-10
4 .     שיקולי דעת בדרך להתערבות 10-12
5.     מערך ההתערבות בפועל, כלים וטכניקה טיפולית ..13-15
6 .     דיון ומסקנות (הערכת ההתערבות) -. 16-18
7.     סיכום ..18-19
8 .     רפלקציה אישית ..
19-20 9.     ביבליוגראפיה –.21
הקדמה עבודה זו מציגה את תהליך ההתערבות  המנסה להתמודד עם הכשלים במיומנויות החברתיות  של א' (16) תלמידה בעלת פיגור שכלי קל הלומדת בבית ספר על יסודי בחינוך המיוחד.  עבודה זו מחולקת לשני חלקים עיקריים: בחלק הראשון יתוארו אפיוני בעיותיה של א' בתחום החברתי והבינאישי במסגרת בית הספר ומחוצה לו. כמו כן, יפורטו השיקולים בנוגע להחלטה האם להתערב ומהם הכלים העומדים לרשותי בביצוע ההתערבות.
בחלק השני אתאר את ההתערבות:  חלק זה יכלול את תכנון ההתערבות בהתבסס על שיטות ההתערבות המומלצות שהובאו בסקירת הספרות במבוא, מטרות ההתערבות, ההתערבות עצמה והערכת ההתערבות באמצעות פירוט הקשיים והגורמים המסייעים להצלחתה. לבסוף, אסכם את התהליך כולו ואפיק לקחים מדרך ביצוע ההתערבות בבעיותיה של א'. לדעתי, ההתמודדות של התלמיד בעל הפיגור השכלי, בתחום החברתי מעבר לתחום הלימודי ולתחום המשפחתי היא מורכבת וקשה.
התמודדות זו גורמת לו לחוות יותר מילדים רגילים מצבים של עמימות, חרדות ודחייה חברתית. החסרים במיומנויות חברתיות של התלמיד עם פיגור השכלי,  מקשים  עליו להתאים את עצמו ולהגיב בהתאם לציפיות הסביבה.
המרכיב החברתי בחייו של המפגר כולל מספר מרכיבים מהותיים לכשירות חברתית, ביניהם: תפיסתו העצמית, תפקודו החברתי- היכולת לתקשר עם הסביבה ולפרש מצבים חברתיים נכונה, פתרון בעיות חברתיות,  שמירה על קשרים חיוביים עם מגוון אנשים כמו: חברים לכיתה, מורים, הורים ובגילאים מאוחרים יותר, קשרים אינטימיים ועוד. כל המתואר לעיל, מהווים חלקים חשובים מהכישורים הסוציאליים הנדרשים לכל אדם, והם נמצאו לקויים במפגרים.  כיועצת לעתיד, יהיה עליי לאתר מהם הכלים החברתיים הספציפיים החסרים לתלמידים עימם אעבוד. יתרה מכך, אני מאמינה כי אצטרך לבנות התערבויות מתאימות ולהדריך תלמידים בפיתוח כלים לפיתרון בעיות בינאישיות בדרך אדפטיבית שתאפשר להם לפתח יחסים חיוביים עם אחרים ולפתור קונפליקטים בינאישיים.  לכן, עבודה זו חיונית ביותר עבורי בפיתוח תוכניות התערבות שונות. עבודה זו תרמה להבנתי על השלבים השונים לבניית תוכנית ההתערבות. ראשית, לשם פיתוח תוכנית התערבות יש לזהות מהו הקושי המתגלה אצל התלמיד, לזהות את כוחותיו להתמודדות עם הקושי ובעקבות זאת לנסח תוכנית התערבות. בעבודה זו נבנתה תוכנית התערבות עבור התלמידה א', בת ה-16. לשם תכנון ההתערבות, ראשית, ניסיתי להבין באמצעות תיאור המקרה של א' מהם קשייה החברתיים, שנית, מהם הכוחות והחולשות הקיימים בה לצורך ביצוע ההתערבות. לאחר שאותה גורמים אלו החילותי בבניית תוכנית ההתערבות ובביצועה בפועל.