סמינריון עבריינות הנוער בישראל תוך התמקדות במוסד גילעם לנוער עבריין. ובחינת הקשר בין חברים עבריינים לעבריינות היחיד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 15302
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

1 . מבוא

2 . פרק א':
–          תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית ועקרונותיה –          הקשר בין חברים עבריינים לבין התנהגות עבריינית של המתבגר?
–          שלושת השינויים שהרחיבו את הקונספט של תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית.
     3. פרק ב' –          ביקורת על תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית –          מדוע למרות אותה מידת חשיפה , האחד יהיה עבריין והשני לא?
     4. פרק ג' –          תיאורית הפיקוח החברתי של הירשי –          ביקורת על תיאורית הפיקוח החברתי –          תיאורית האינטגרציה של THORNBERRY (1987)       5. פרק ד' –          מאמרים מחקריים הנוגעים בתיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית מפרספקטיבות שונות –          ביקורת כלפי המחקרים המוקדמים –          מגמות כלליות במחקרים שעסקו בקשר בין עבריינות היחיד לחברים עבריינים –          ביקורת על המחקרים      6. פרק ה' –          מתודולוגיה –          האם המדגם , אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקר אכן עונים על צורכי המחקר?
–          סיכום –          מסקנות       7. פרק ו' –          סקירת מעון גיל עם – לעברייני נוער –          שילוב טכניקת "הערכה עצמית" עם "כלכלת האסימונים" לטיפול בעבריינות נוער      8. ביבליוגרפיה      9. נספח – ראיון עובדת סוציאלית מעון גילעם