עבודה בסטטיסטיקה העוסקת בהבדלים של תל”ג בכלכלות מפותחות מול מתפתחות , תוחלת חיים בכלכלות אלה וניבוי של תוחלת חיים אל מול נתוני תל”ג.