האם השילוב הוא תהליך ליצירת שוויון בין ילדים בעלי צרכים מיוחדים לילדי החינוך הרגיל?