עבודה סמינריונית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2008
מספר מילים 8328

תקציר העבודה

עבריינות מינית בקרב בני נוער                                                      תשס"ז     תוכן עניינים
·          מבוא
·          פרק א'- עבריינות מהי?
1. סוגי העבירות.
2.
גישות לעבריינות.
3. סוגי עבריינים.
·         פרק ב- גיל ההתבגרות ובני הנעורים.
1.      תיאוריות לגיל ההתבגרות.
·         פרק ג עבריינות מינית.
עבריינות מינית בקרב מתבגרים.
טיפולים והתערבות.
מבוא
עבודה זו דנה בסוגיית עברייני מין בקרב בני נוער, הטיפול והאבחון.
פרק ראשון יעסוק בשאלה מיהו עבריין, מהם סוגי עבריינים ומהם סוגי העבירות. לסיום פרק ראשון אתאר מספר גישות תיאורטיות "עבריינות".
פרק שני ידון בתקופת התבגרותם של בני הנוער ויסביר במספר תיאוריות (פסיכולוגיות, פסיכואנליטיות, ביולוגיות וחברתיות) את גיל ההתבגרות, אמשיך לדון בהתנהגות מינית והאיסורים אשר נקשרים אליה. פרק זה יסיים בדמות הפוגעת כעבריין מין בקרב מתבגרים. פרק שלישי  יידון בעברייני מין בקרב מתבגרים, בדרכי הטיפול, ענישה והתערבות חינוכית מניעתית בעברייני מין מתבגרים.