עבודה זו בוחנת את האינתיפאדה הראשונה בראי הפרדיגמה הריאליסטית והפרדיגמה לניהול סכסוכים. כיצד מסבירה כל פרדיגמה את הסיבות שהובילו לפרוץ האינתיפאדה?