סמינריון בנושא עבריינות בקרב בני נוער עולי ברית המועצות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 8990
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

עבודת סמינריון בנושא:
עליית ברית המועצות ועבריינות בקרב בני מהגרים מעלייה זו מוגשת במסגרת הקורס "פשיעה והגירה" תוכן עניינים
מבוא
עמ' 3
פרק א': ההגירה והגורמים לה – עמ' 4
פרק ב': הרקע לעלייתם של עולי ברית המועצות – עמ' 7
פרק ג': מניעי עליית ברית המועצות — עמ' 8
פרק ד': מאפייני העלייה מברית המועצות — עמ' 9
פרק ה': יחסה של החברה הישראלית אל העולים ומדיניות הקליטה – עמ' 11
פרק ו': תהליכי הקליטה בתחומים השונים עמ' 13
פרק ז': עלייה בגיל ההתבגרות — עמ' 17
פרק ח': דפוסי עבריינות בקרב דור שני של עולי ברית המועצות עמ' 20 סיכום עמ' 22
מקורות – עמ' 23
מבוא
גל העלייה שהחל לזרום לישראל החל מסוף שנת 1989
הביא למדינת ישראל בין השנים 1990- 1997 כ- 710,000 עולים מברית המועצות לשעבר.
עלייה זו הגדילה תוך שלוש שנים את האוכלוסייה היהודית בארץ בכמעט 10%. זהו גל העלייה הנחקר ביותר מכל גל קודם.
עלייה זו מכונה בעם "העלייה הרוסית", הגם שחלק ניכר מהעולים הגיעו מאוקראינה, וחלק זוטר יחסית מקזחסטן, בלארוס ומדינות נוספות שהיו כלולות בברית המועצות לשעבר. הסיבה לזה נעוצה בכך שרוסית הייתה השפה הרשמית בברית המועצות ולכן רוב העולים דוברים שפה זו, ללא קשר לאזור שממנו עלו.
כל עלייה, ובפרט עליה בסדר גודל כזה כרוכה בחבלי עליה וקליטה ובקשיים הנעוצים במעבר משפחות מביתן וסביבת חיים מוכרת למדינה חדשה, חברה חדשה, בה הם נאלצים להתמודד עם קשיים כגון שפה, תרבות זרה, דיור וכמובן הסדר מקור פרנסה.
הגירה לארץ אחרת בהיבט הקונקרטי שלה היא מעבר ממקום שמתאפיין בנוף מוכר, תנאי חיים פיזיים, חברתיים ואידיאולוגיים מסוימים למקום אחר, זר, שההבדל בינו לבין ארץ המקור כמעט תמיד אינו מובחן ואינו ברור למהגר עצמו.
על מנת להפוך לחלק מהמקום אליו הוא מגיע, המהגר נאלץ לעשות שינוי גדול במערכת היחסים שלו עם הסביבה והמציאות. הוא נאלץ ללמוד מושגים חברתיים חדשים, להכיר ולקבל חוקים חדשים ולהכיר סגנון חיים חדש. הנושא העומד במרכז העבודה זאת, הוא תהליך האינטגרציה בחברה הישראלית של עולי ברית המועצות שהגיעו לארץ בגל העלייה בשנים 1990- 1997. כדי להבין הן את הקשיים והן את ההישגים בתהליך זה, יש לעמוד על האפיונים המייחדים הגירה זו במפגשה עם החברה בישראל.
אפשר לומר שכל הגירה מהווה מפגש בין שתי מערכות חברתיות בעלות ייחוד דמוגראפי, כלכלי, פוליטי ותרבותי. אולם עיון באפיוני העולים מברית המועצות והבנת ייחודם יוצר את הרושם כי לפנינו חברת עולים בעלת ייחודיות חסרת תקדים.
עבודה זו תסקור את אותם מאפיינים דמוגראפיים וחברתיים שמייחדים את גל עלייה זה, וכן תסקור את תופעת עבריינות הנוער בקרב דור שני למהגרים אלו.