סמינריון בנושא דפוסי עבריינות בין כתלי הכלא

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 94
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5489
מספר מקורות 18

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא
– עמ' 3
פרק א': בית הכלא כמוסד כוללני – עמ' 4
פרק ב': תת תרבות האסירים — עמ' 8
פרק ג': שפה, סלנג וארגו – עמ'
1 0 פרק ד':
דפוסי עבריינות בתוך הכלא – עמ' 14
סיכום עמ' 18
מקורות – עמ' 19
מבוא
בית הסוהר הוא מוסד כוללני וככזה הדירים שבו, האסירים, מרותקים לתקופה מסוימת, חיים תחת פיקוח, מנותקים משאר החברה וכפופים לסמכות ההיררכית של המקום. הכל מתנהל באותו מקום, הכל מתנהל עם הרבה אנשים אחרים בקבוצת השווים, רצף הפעילויות הוא קבוע ומוכתב מלמעלה. התכנים של כל הפעילויות מובאים כחלק של תוכנית אחידה וכוללת שתוכנה למלא את המטרות הרשמיות של המוסד. בעצם הכליאה בבית סוהר הרי שיש משום אובדן חרות. לאובדן חרות זו מתווספות ההגבלות בתוך המוסד, האסיר חי במרחב מחיה קטן (תא) וחלות עליו מגבלות המוסד, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש צפייה מתמדת בכל צעד שלו באמצעות תקנות ומשמעת, לזה מצטרפת בעיית ניתוק ובדידות- ניתוק מהמשפחה, מהחברים (פרט לקשר דואר). אובדן יחסים אמוציונאליים, בדידות ושעמום שנוצרים מבידוד זה גורם לתסכול האסיר.
בבית-הסוהר צרכיו הבסיסיים של האסיר מסופקים – מזון בסיסי, מקום שינה ביגוד אלמנטארי. האסיר זוכה גם לטיפול רפואי וכדומה. אך עם כניסתו לבית-הסוהר מוסרים מהאסיר כל סממני הסטאטוס הייחודים שלו.  בחברה שבה סממני סטאטוס, כמו רכוש ועושר, הם שמעצבים את תפיסת העצמיות של האדם הרי שהאסיר חסר סממני סטאטוס וכל הדיירים נראים זהים ואנונימיים גורמים לו להרגיש ערום. בתהליך הקבלה עובר האסיר החדש טקס הפשטה, חילול והשפלה ואלו עם חוסר הקשר לעולם החיצוני גורמים לו מצב נפשי של אובדן זהותו על ידי תהליכים אלו. אין לו ציוד ורכוש משלו וגם בגדיו ותסרוקתו מסופקים באופן זהה לכל הדיירים.
הדייר במוסד כוללני עובר תהליך של "דיסקוּלטוּרזציה" כלומר בעת היכנסו ושהותו של האסיר מוסרים ממנו חלקים מתִּירְבּוּתּוֹ ותרבותו של האסיר והוא אינו רשאי להשתמש בהם.
כל אלו ועוד מכונים "כאבי מאסר" – חסכים שהאסיר חווה בתוך בית הסוהר ומחפש דרכים לפצות עת עצמו על כאבים אלו. בדרך כלל האסיר ינסה לפצות את עצמו באמצעות השגת סמים וכסף שנחשבים לכוח בתוך תת התרבות. לשם השגתם יפעל האסיר בדרכים לא חוקיות כגון, אלימות אונס וזנות בתוך הכלא.
            מטרת עבודה זו היא לסקור את מאפייני תת התרבות של האסירים בבית הסוהר. הפרק הראשון ידון בבתי הכלא כמוסדות כוללניים ומאפייניהם, הפרק השני יעסוק בתת התרבות העבריינית, שלה, כמו לכל קבוצה חברתית אחרת יש קוד התנהגות ושפה (Argot).
הפרק השלישי יסקור עבירות שמתרחשות בין כתלי בית הסוהר, באמצעותן משיג האסיר את צרכיו ומפחית את כאבי המאסר שהוא חווה בכלא, וכן יינתנו דוגמאות למילים שהומצאו ע"י האסירים בכלא והפכו לשפת הסלנג, שמשמשת את האסירים בצורכיהם.