סמינריון - גורמי מפתח בהצלחת שותפויות אסטרטגיות

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 7974
מספר מקורות 20

תקציר העבודה

גורמי מפתח בהצלחת שותפויות אסטרטגיות ניתן לתאר את שוק העסקים המודרני כגלובלי, דינאמי וסינרגטי. נראה כי העולם כולו הפך לשוק אחד, ולפיכך, אין תמה כי התחרות העסקית הופכת, במקרים רבים, לתחרות חוצת גבולות. שיפורים טכנולוגים, והרחבת השוק העולמי עם הצטרפותן של מדינות הגוש המזרחי לשעבר מציגים כולם אתגרים חדשים בפני עסקים בינלאומיים. בתגובה לאתגרים אלו, בוחרות חברות בינלאומיות רבות לפתח שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות. בעוד שמספר השותפויות האסטרטגיות עלה משמעותית בשנים האחרונות, יש לעמוד על הנקודה כי שותפויות אלו שונות מהותית ממיזמים משותפים ושותפויות מסורתיות אחרות. יתרה מכך, שותפויות אלו עשויות לכלול צורות שונות, והן בעלות השפעה מהותית על עמדתן התחרותית של החברות המשתתפות. בעבודה זו ננסה לעמוד על אופיין של שותפויות אסטרטגיות, חשיבותן לחברה הבינלאומית, ולענות על השאלה: מהם גורמי המפתח להצלחת שותפויות אסטרטגיות? כאשר, משוער כי בין גורמי המפתח ניתן למנות בחירת השותפות המתאימה (התאמה בין החברות המשתתפות), תכנון נכון של השותפות וניהול נכון לאחר יצירתה. בפרט, יבחן הקשר בין מידת ההתאמה בין החברות המשתתפות ותכנון מוקדם של השותפות לאפקטיביות של השותפות.
השערת המחקר: קיים קשר חיובי בין מידת ההתאמה בין החברות המשתתפות ותכנון מוקדם של השותפות לאפקטיביות של השותפות. כלומר, ככל שמידת ההתאמה בין החברות גבוהה יותר, ורמת התכנון טובה יותר, כך תהיה השותפות מוצלחת יותר.
משתני המחקר: –                      התאמה בין החברות –                      תכנון מוקדם של השותפות –                      אפקטיביות של השותפות ראשי פרקים:
1.                   מבוא
2.                   מהן שותפויות אסטרטגיות? סוגי שותפויות, חשיבותן של שותפויות אסטרטגיות לחברה הבינלאומית.
3.                   גורמי מפתח להצלחת שותפויות אסטרטגיות.
4.                   הקשר בין מידת ההתאמה בין החברות לאפקטיביות של השותפות 5.                   הקשר בין תכנון מוקדם של השותפות לאפקטיביות של השותפות.
6.                   סיכום ומסקנות