מיתוסים וסטראוטיפים בתקשורת ההמונים – בחינת דמותו של הגבר במדיה ובפרסום בפרט