סמינריון בקרימינולוגיה הבדלים בין האוכלוסייה הכללית לבין עורכי דין פליליים בייחוס עבירה למראה פנים-!!!

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 92
שנת הגשה 2007
מספר מילים 7781
מספר מקורות 19

תקציר העבודה

תקציר סמינריון הסמינריון מתפרס על כ-24 עמודים נטו ומצורף אליו נספח נתונים סטטיסטיים שנערכו במיוחד עבור מחקר זה. כ 6000 מילים בקירוב שנשענות על כ- 19 מקורות מהם מעל עשרה באנגלית.
הסמינריון זכה לציון 92 (שני בטיבו בקורס) והושקעו בו המון שעות עבודה ולא מעט כסף בתמורה לניתוחים סטטיסטיים של מומחה SPSS.
רקע כללי:
עדות ראייה מהווה מרכיב חשוב במשפטים פליליים.
המשטרה ורשויות החוק מייחסות חשיבות רבה לעדותו, של עד הראייה ולזיהויו את החשוד במעשה.
הפנים מהווים את האמצעי העיקרי בתהליך זיהוי האדם- מעבר למבנה גופני, גובה, קול וכדומה. פעולת זיהוי פנים הנה פעולה שקוראת בשגרה ובלא מתן תשומת לב מיוחדת. למרות שאנו מזהים פנים בקלות , לכאורה, מדובר בתהליך מורכב ביותר.
רוב  ההחלטות על זיהוי מתבצעות במהירות וללא כוונה על בסיס אפיוני הזיכרונות, אך לעיתים הזיהוי מורכב מתהליכים איטיים יחסית ומכוונים, הכוללים שליפה של מידע נוסף כולל- אמונות, זיכרונות תומכים, סכמות, מידע על הקטגוריה וסטריאוטיפים.
למרות שלא קיימת הגדרה אחת ויחידה של סטריאוטיפים רוב החוקרים מסכימים שהם כוללים ייחוסים הניתנים לחברי קבוצות חברתיות. מאפיינים אלו יכללו תכונות, ייחוסים פיזיים, תפקידים חברתיים והתנהגויות ספציפיות. הסטריאוטיפים נוצרים, ככל הנראה, מצורך של הפרט לפשט ולארגן את המידע החברתי , בצורה שתקל עליו לשלוף אותו.
הספרות על סכמות וסטריאוטיפים, באופן כללי, רחבה ביותר , אולם המחקר על סכמות וסטריאוטיפים עבריינים מצומצם ביותר.
בעבודתנו ננסה ללמוד האם קיים הבדל בשיפוט עבריינים לפי מראה פנים, המסתמכים על סכמות וסטריאוטיפים, בין האוכלוסייה הכללית לאנשי מקצוע (עורכי דין המתמחים בתחום הפלילי), הבאים במגע עם העולם העברייני מדי יום.
לפי השערת המחקר, יימצא שהעוסקים בעריכת דין בתחום הפלילי יטו פחות לשפוט את העבריינים לפי מראה פנים, מאשר האוכלוסייה הכללית.
השערה נוספת, שתלווה את המחקר היא, שיימצא מתאם שלילי בין הוותק במקצוע לבין ייחוס העבירה למראה פנים, כך שככל שהוותק במקצוע יעלה, הנטייה לשיפוט העבירה לפי מראה פנים ירד.
שאלת המחקר:
האם קיים הבדל בייחוס העבירה למראה מבצעה בין האוכלוסייה הכללית לעורכי דין פליליים?
השערות המחקר:
יימצא הבדל בין המדגם מהאוכלוסייה הכללית למדגם עורכי הדין הפליליים. מדגם האוכלוסייה הכללית יטה להשתמש בסטריאוטיפים , דעות קדומות וסכמות מראה בייחוס סוג העבירה לפנים.
יימצא מתאם שלילי בקרב קבוצת עורכי הדין בין הוותק במקצוע לבין ייחוס מראה הפנים לסוג העבירה, כך שככל שהוותק במקצוע יעלה, ירד ייחוס המראה לסוג העבירה.
 תוכן העניינים
  ע"מ תקציר –…                1
מבוא
           2-10   א.    סטריאוטיפים -..
ב. על אנשי מקצוע ומומחים —
שיטה           11-13
א.    אוכלוסיית המשיבים –…
ב.     כלים …
ג.       הליך …
ממצאים —           14-19     דיון  .           20-23
         א. מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך -..
רשימת מקורות           24-26
נספח                27
א.      כלי המחקר –.            ב.
ניתוחים סטטיסטיים .