מעבדה בביוכימיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2009

תקציר העבודה

מעבדה בביוכימיה1- מעבדה 1
תאריך ביצוע המעבדה : 23.04.09
תאריך הגשת הדוח : 07.05.09

1 . מטרות הניסוי – לימוד השיטה הספקטרופוטומטרית.
– קבלת ספקטרום בליעה וקביעת אורך גל מקסימאלי של החומצות האמיניות הארומטיות    טירוזין וטריפטופן ב- pH השונים.
– אימות חוק בר למבר.
– קביעת קבוע הבליעה המולרי של חומצה אמינית ארומטית.
2. תוצאות הניסוי טבלה מס' 2.1: קבלת ספקטרום הבליעה של החומצות האמיניות –