עבודה מצטיינת A+ פיתוח וניתוח מערכות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2009
מספר מקורות 20

תקציר העבודה

תקציר מנהלים דו"ח זה מוגש לך, Mr. Justin Mello  בעל חברת ההזנק "FOR YOU" מטרות הכנת דו"ח זה היו כדקלמן:
1. תיאור הרעיון העיסקי המופשט, חדירתו לשוק בחסות הזדמנות עסקית.
2. בניית מודלים אסטרטגיים לחברה והכנת תוכניות מדף.
        3. קביעת האסטרטגיה המתאימה ביותר לארגון .
 מוצר הדגל של החברה GPE הינו כלי ניהול המעצים את יכולת ניתוח הפעילויות השונות בכלל והפיננסיות בפרט של ארגון בודד ו/או מספר ארגונים שונים.
לשם ניתוח פעילויות החברה השונות וקביעת אסטרטגיות מתאימות, נבחרו הכלים הבאים לשם ניתוח: מודל 5 הכוחות של פורטר, ניתוח pestel, שרשרת הערך, ניתוח המשאבים העסקיים , SWOT,TOWS מודל האסטרטגיות הגנריות על פי פורטר.
המסקנות הבולטות העולות מן הדו"ח הן כדלקמן:
1.      סיכוייו הגבוהים של המוצר GPE  לחדור לשוק התוכנות מבטיחים את סיכויי החברה להיאחז כסלע איתן בשווקים הבינלאומיים.
2.      יש להעירך לכניסה מהירה לשווקים האירופאים בעת כניסת קרואטיה לאיחוד האירופאי.    המלצות לאחר כתיבת דו"ח זה:
ההמלצה היא לנקוט באסטרטגיית הבידול, תוכנת GPE הינה ייחודית ובעלת ניחוח ייחודי ורענן בענף התוכנות, על כך יעידו המנהלים הפיננסים בחברות קוקה קולה, HP וחברת CISCO העולמית, אשר משתמשים בה.
תוכן עיניינים תקציר מנהלים.. 2
תוכן עיניינים.. 3
מבוא. 4
פרק 1 – מבוא לרעיון העסקי 5
1 .1תיאור הרעיון העסקי 5
1 .2 תיאור המוצר / השירות הייחודי 6
1 .3 הזדמנות עסקית. 10 פרק 2 – ניתוח הסביבה העסקית. 13
2 .1 תיאור הענף. 13
2 .2ניתוח הענף לפי מודל 5 כוחות של פורטר. 15
2 .3  ניתוח PESTEL. 19
פרק 3 – ניתוח הארגון 21
3 .1 שרשרת הערך – מודל שרשרת הערך ביחס לארגון 21
3 .2 ניתוח המשאבים העסקיים.. 23
פרק 4 – ניתוח SWOT לארגון
5 פרק 5 – אסטרטגיה עסקית לארגון 27
5.1 הצגת החלופות לאסטרטגיה העסקית. 27
5.1.1 מודל T.O.W.S.. 27
5.1.2 מודל האסטרטגיות העסקיות הגנריות על פי פורטר. 28
5.2 בחירת האסטרטגיה המתאימה לארגון 29
סיכום והמלצות. 30 ביבליוגרפיה. 31
נספחים.. 32
נספח א' – כבוד השופט, השוק הכריח אותי 32
נספח ב' – מנכ"ל טייקו לשעבר. 34
נספח ג' – סיכון מחושב. 36
העבודה בפונט 14