עבודה מצטיינת A+ בניהול יזמות

תקציר העבודה

תקציר מנהלים העבודה עסקה בחברת ההזנק oraang מטרות הכנת עבודה זו  היו כדקלמן:
1. תיאור הרעיון העיסקי המופשט, חדירתו לשוק בחסות הזדמנות עסקית.
        2. לזהות ולהעריך בביקורתיות יכולות ותהליכים ניהוליים בעלי חשיבות                 לחברת Oranng.
        3. ניתוח מאפייני המנהלים כיזמים.         4. קביעת האסטרטגיה המתאימה ביותר לארגון .
הרעיון העסקי הייחודי של חברת oraang הינו:
מתן מענה איכותי, מהיר ולא יקר לניתוח פעילויות פיננסיות באמצעות תוכנה מבוססת Excel ויישומי Office נוספים.
 מוצר הדגל של החברה – NTN הינו כלי ניהול המעצים את יכולת ניתוח הפעילויות השונות בכלל והפיננסיות בפרט של ארגון בודד ו/או מספר ארגונים שונים.
לשם ניתוח פעילויות החברה השונות וקביעת אסטרטגיות מתאימות, נבחרו הכלים הבאים לשם ניתוח: מודל 5 הכוחות של פורטר, ניתוח pestel, שרשרת הערך SWOT, מודל האסטרטגיות הגנריות על פי פורטר, מאפייני היזם, סוגי יזמים, שלבי תכנון מקובלים, תכנון לפי יעדים, סוגי מבנים ארגוניים.
המסקנות הבולטות העולות מן הדו"ח הן כדלקמן:
1.      סיכוייו הגבוהים של המוצר NTN  לחדור לשוק התוכנות, מבטיחים את סיכויי החברה להיאחז כסלע איתן בשווקים הבינלאומיים.
     
2 . סגנון הניהול הביזורי של יזם החברה, מר ג'סטין הולם את מבנה             החברה "הרזה" ומתאפשר בזכות ההון האנושי המצוי בחברה.
      3. חברת oraang השכילה לנצל את ההזדמנות העסקית בנפילת קונצרן           "אנרון" ופירמת רואי החשבון "ארתור אנדרסון" בכך שפיתחה את מוצרה             הייחודי .NTN ההמלצה המרכזית לחברת oraang :
להמשיך בתהליך צמיחה פיננסי, ולבחור באסטרטגיית בידול ככלי להגשמת מטרתה:
להיות חיונית בכל עסק בעל צרכים פיננסיים.
תוכן עניינים
תקציר מנהלים.. 2
תוכן עניינים.. 3
1 . מבוא ורקע על הארגון. 5
Org Chart. 7
שרשרת הערך – מודל שרשרת הערך ביחס לארגון 8
2 .
מאפייני המנהלים כיזמים.. 13
3 .  הערכת הזדמנויות עסקיות.. 17
מודל האסטרטגיות העסקיות הגנריות על פי פורטר. 21
בחירת האסטרטגיה המתאימה לארגון 21
4 . מסקנות והמלצות.. 23
5. סיכום.. 23
ביבליוגרפיה.. 24
נספחים..
5 נספח א.. 26
כבוד השופט, השוק הכריח אותי 26
נספח ב' 28
ניתוח הענף לפי מודל 5 כוחות של פורטר. 28
נספח ג' 32
ניתוח PESTEL. 32
נספח ד' 34
ניתוח SWOT לארגון 34
העבודה בפונט
1 4