הצעת מחקר בנושא - סיום סכסוכים ומלחמות אזוריות בעידן הגרעיני. האם בא לידי ביטוי שינוי במדיניות הבטחון של ארצות הברית בהתאם לתקופה בסוגיית הסכמי בקרת הנשק החל מפרוץ המלחמה הקרה ועד ימנו? – קורס מספר 10205, מושגי יסוד ביחסים בין – לאומיים

תקציר העבודה

מטלת מנחה 15 – קורס מספר 10205, מושגי יסוד ביחסים בין – לאומיים הצעת מחקר בנושא – סיום סכסוכים ומלחמות אזוריות בעידן הגרעיני.
העבודה כוללת הצעת מחקר בלבד!!!! שאלת מחקר: תחום הביטחון הלאומי מתמקד בהבטחת קיומה של אומה והגנה על האינטרסים הלאומיים שלה.  באינטרס חיוני זה …
מתודולוגיית מחקר: בניסיון לענות על שאלת המחקר, …
אני משערת, כי –
מטלת מנחה (ממ"ן)  15
חובה! הקורס:       10205
– מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים חומר הלימוד למטלה:    פרק 17 וכן מקורות נוספים בהתאם לנושא   מספר השאלות: 1
משקל המטלה:     10 נקודות סמסטר:    א2010                         מועד אחרון להגשה: 29.1.10  שאלה 1  (100 נקודות) כתבו הצעה למחקר בנושא "סיום סכסוכים ומלחמות אזוריות בעידן הגרעיני".
 תכליתה של עבודה זו, בנוסף למטרת העמקה ולמידה של חומר הלימוד בקורס,  היא מתן הזדמנות לסטודנט לתרגל הכנה לכתיבת עבודה סמינריונית ואנו מקווים שניסיון זה יהווה תשתית יעילה לקראת כתיבת מחקר כזה, בהמשך לימודיכם.
עבודה סמינריונית הינה עבודת מחקר המתמקדת בתחום צר מתוך נושא רחב. החוקר מציב שאלה ופונה למצוא את התשובה במקורות ראשוניים (מסמכים מקוריים, תעודות, דו"חות וכו') ובמקורות משניים (מחקרים שפורסמו כמאמרים, ספרים וכו').
במטלה זו אינכם מתבקשים לכתוב את העבודה אלא להגיש הצעת מחקר בלבד (ראו הנחיות לכתיבת העבודה בעמוד הבא.
הנחיות לכתיבת המטלה:
כללי במסגרת הנושא הרחב " סיום סכסוכים ומלחמות אזוריות בעידן הגרעיני ", ניתן להציב שאלות רבות ומגוונות העוסקות בתחומים כגון:  מדיניות ביטחון, ניהול סכסוכים, סיום של סכסוכים מסוימים,  הקשרים בין הגלובליזציה ותרבות וסיום סכסוכים ומלחמות, ותחומים אחרים בהם הקורס נוגע.כבסיס לביבליוגרפיה בעבודה זו ישמשו הפרקים הרלוונטיים מתוך ספר הקורס ויחידותיו, ועל בסיס זה ייבחרו מאמרים וספרים נוספים, על-פי התחום המסוים בהצעת המחקר.   מבנה ההצעה למחקר:
(1)      מתוך הנושא הרחב שהוגדר כאן עליכם לנסח שאלה צרה, אשר תהווה את שאלת המחקר. שאלת המחקר חייבת לעמוד לבחינה אמפירית. דהיינו, עליכם להציג שאלה, שימצאו דרכים לבדיקה על-פי הנתונים ודרכי המחקר המוצגים בעבודה. חלק זה ישתרע על 10-15 שורות.
(2)      מתודולוגיה –  עם הצגת שאלת המחקר עליכם להגדיר גם את שדה המחקר הכולל תיחום      כרונולוגי של התקופה אליה מתייחס המחקר, מרחב (מקום גיאוגרפי או נושאי) והמרכיבים הספציפיים שייבחנו במהלך המחקר. לדוגמה בהקשר לנושא המסוים: האם תבחנו את סוגיית עיצוב מדיניות הביטחון, שיקולים  ברמת המערכת, השפעת הגלובליזציה על טשטוש הגבולות התרבותיים (וכו') בשלב זה עליכם להציג את הדרך, או הדרכים שבאמצעותן תפנו למצוא את התשובות לשאלות שהעליתם. המתודולוגיה המחקרית כוללת גם את שיטות המחקר: מחקר השוואתי, ראיונות, סקרים ומחקרים סטטיסטיים, ניתוח תוכן (של מסמכים ותעודות), חקר אירועים וגישות ושיטות מחקר אחרות.        בהציגכם את שדה המחקר ושיטות המחקר עליכם לנמק את בחירתכם. חלק זה ישתרע על        פני 20-15 שורות.
(3)      השערה היא תשובה ניסיונית לבעיית המחקר. ההשערה ניתנת לאימות או להפרכה. השערת המחקר תתייחס אל אופי הקשרים שבין משתנים שונים כמו קיום או אי קיום קשר; כיווני קשר (חיובי/שלילי); עוצמת הקשר (חזק/חלש) וכו'.
לחילופין, תוכלו לנסח טענה במקום השערת המחקר. הטענה מהווה את דעתכם ביחס לשאלה שניסחתם.
(4)      תוכן עניינים – עליכם להציג את מבנה העבודה בראשי פרקים.
(5)      רשימה ביבליוגרפית בת 10 פריטים. את הפריטים עליכם להציג על-פי כללי הציטוט המקובלים