סמינר בנושא זיהום אוויר והשלכות חיצוניות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 14494
מספר מקורות 16

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תקציר. 3
מבוא. .4
הגורמים לזיהום אוויר. 6
השפעות חיצוניות הנגרמות מזיהום אוויר,השלכותיהן  ועלותן הכלכלית–…13  כלים להתמודדות עם ההשפעות החיצוניות של זיהום האוויר –…21
ניתוח עלות-תועלת של תוכניות לצמצום זיהום האוויר. 29
סיכום ומסקנות. 40 ביבליוגרפיה. 41
נספחים 43
תקציר העבודה מתמקדת באחד הנושאים ה"בוערים" ביותר כיום ולבטח אחד הנושאים המרכזיים בכל העולם כולו הלא הוא נושא זיהום האוויר.
בעבודתי, נתתי סקירה כללית של המזהמים הקיימים בעולמנו כתוצאה ממקורות אנרגיה ותחבורה שהם המזהמים הראשיים בעיקר (דו"ח של המשרד לאיכות הסביבה קובע כי חברת החשמל היא המזהמת העיקרית בישראל, מצב מדאיג כשלעצמו), ניתחתי כל מזהם והסברתי מה ההשפעות החיצוניות שגורם לנו כפרטים החיים בעולם שבו יש זיהום אוויר ברמות גבוהות.
לאחר הניתוח של מזהמי האוויר ניסיתי להבין מהם הדרכים להתמודד עם המזהמים הללו, כלומר כיצד אנו יכולים להפחית את תהליך זיהום האוויר בסביבה שלנו. בעבודה הראיתי שקיימות מספר שיטות שונות ברחבי העולם וגם בישראל על מנת לצמצם את זיהום האוויר, אך שרובן ככולן פועלות בשיטות מיסוי שונות, בין אם מיסוי על דלקים ובין אם מיסוי על פליטות מזהמים. התמריצים הכלכליים קיימים בעולם על מנת לעודד אנשים להימנע מזיהום אוויר, אך אין זה תמיד עובד כפי שאנו יכולים לראות ועל כן צריך למסות את המזהמים.
אחרי שהראיתי את התוכניות השונות הפעולות בעולם ובישראל, עברתי לסקירה של עלות-תועלת של התוכנית המרכזית הפועלת בישראל ושחוסכת למדינה מיליארדי שקלים עקב השימוש בנהלים יותר מחמירים ובשיטות שונות למניעת זיהום אוויר. בעבודה זו ניסיתי לתת רקע לגבי נושא זיהום האוויר והשפעותיו. בנימה אישית אפשר לומר שהופתעתי מההרסניות של זיהום האוויר על חיינו ובריאותנו, דבר אשר לא היה ידוע לי קודם (לא בעוצמה הזו) לפני קריאתי את הספרות המקצועית. אני חושב שכל פעילות למניעת זיהום אוויר היא מבורכת ושבישראל הפעילות בשנים האחרונות הולכת וגוברת, אך אינה מספקת ויש לקדמה אף יותר עם אכיפה, מיסים ותקינה מתאימים.
בנוסף, השתדלתי בעבודתי לתת סקירה רחבה יותר לגבי ישראל, היות והיא המדינה שכמובן מעניינת אותנו יותר בתור ישראלים. בסוף העבודה ניתן למצוא נספחים נוספים הקשורים לתקינות בישראל, מזהמים בישראל ומצב נוכחי של המדינה מבחינת זיהום אוויר לעיון והעשרה בנושא.