הקשר בין חיים בתוך משפחה הרוסה בילדות ועבריינות בבגרות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 2550
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

מבוא
המושג "משפחה הרוסה" הוא מושג שכולל בתוכו משפחות שההורים בהן עברו גירושין (משפחות חד-הוריות), משפחות אשר עברו משבר כלשהו, כמו התאלמנות, שכול, התעללויות, משפחות שבהן אין הורה ומפרנס, משפחות מרובות ילדים שסובלות ממצב וסוציו-אקונומי ירוד ועד לעוני. משפחות אשר אחד ההורים בהן או שניהם אינם מסוגלים לטפל בילדיהם (כתוצאה מפיגור, למשל), או הורים עבריינים שנכנסים ויוצאים מהכלא.             ההורים אינם ממלאים את צרכי ילדיהם, ואפילו צרכים בסיסיים כמו חום ואהבה, בגדים, מיטה חמה ורישום לבית הספר. חשובה לציון חשיבות מילוי הצרכים הבסיסיים בייחוד בגיל הילדות וההתבגרות- התקופות הקריטיות בהן מתגבשת אישיותו של הילד.  עקב מצבן, הילדים והמתבגרים במשפחות הרוסות מוגדרים כ"ילדים בסיכון". בהגדרה זו נכללים ילדים ובני נוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם- הזנחה, התעללות, חיים בקהילה מסכנת או ניתוק ממסגרות נורמטיביות- אשר כתוצאה מהם נפגעת רווחתם והם אינם מסוגלים להשתלב בלימודים, בחברה, במשפחה ולממש את הפוטנציאל האישי שלהם. ההגדרה מתבססת על הזכויות הבסיסיות החייבות להיות מוקנות לילדים ע"פ האמנה הבינ"ל לזכויות הילד שמדינת ישראל חתמה עליה.
אין מי שיאמר לילד מה מותר ומה אסור לו לעשות, היעדר הורים גורם לחוסר פחד , כך שאינו פוחד מעונש, ובעצם יכול לעשות כל אשר ברוחו, ומכאן הדרך לעבריינות קצרה.
            מטרת עבודה הינה לבדוק האם משפחה הרוסה תגרום לעבריינות בקרב ילדיה. במסגרת עבודה זו, אסקור תחילה את תהליך הסוציאליזציה במשפחה ואציג את חשיבותו הרבה. לאחר מכן, אציג את מאפייני המשפחה ההרוסה והמשפחה העבריינית, והשפעתן על הילדים בהן.
קריאה נעימה!