הצעת מחקר בנושא השפעת המוטיבציה של עובדים מול עובדות בעבודה פיזית

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2011
מספר מילים 934
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא השפעת המוטיבציה של עובדים מול עובדות בעבודה פיזית – הרציונל – המבנה הפיזיולוגי של גברים ושל נשים הינו שונה ובאופן טבעי, בממוצע גברים הינם בעלי יכולות פיזיולוגיות גבוהות יותר מאשר נשים,אחת הנגזרות של עניין זה היא רמת המוטיבציה הגבוהה יותר של גברים לעומת רמת המוטיבציה של נשים לעסוק בפעילות גופנית (רובין, רביב,1999) בשוק העבודה ככלל ישנם מקצועות הנחשבים כ"גבריים" ואילו ישנם מקצועות הנחשבים כ"נשיים" כאשר לרוב המקצועות הדורשים עבודה פיזית נחשבים כמקצועות המשתייכים לקטגוריה "הגברית" כאשר נשים נוטות לראות עבודה "גברית" כבעלת סטאטוס נמוך ואילו גברים רואים עבודה זו כבעלת סטאטוס גבוה יותר מזו שנקבעה על ידי הנשים.
מחקר זה בא לבחון את רמת המוטיבציה ואת נגזרותיו(כגון:שחיקה,סיפוק מהעבודה) של נשים וגברים בעבודה פיזית שלאור ההנחות שהנחנו לעיל  רמת המוטיבציה תהיה שונה.
חשיבות המחקר הינה במספר תחומים אולם אציין שתי נקודות מרכזיות – האחת היא האם מחנכים נדרשים לחנך בנות צעירות לעבודה פיזית או לא היות שאם יתברר כי ההשערה שרמת המוטיבציה אצל נשים העובדות בעבודה פיזית הינה נמוכה באופן יחסי אזי אל לנו לחנך את הבנות לעסוק בעבודה פיזית.