מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 במסגרת קורס שמספרו 10205 – מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים המושג "בקרת נשק" מתייחס לתהליכי בקרת נשק שונים, לסוגים שונים של הסכמים העוסקים בבקרת נשק ולחקר האמצעים להשגת בטחון לאומי לאור יכולתן ההרסניות של מערכות נשק. תחום בקרת הנשק מדגיש את יסוד היציבות הבין מדינתית לאור הצורך להתמודד עם הסכנות הטמונות בהתבסס על יכולת ניהול הקשרים בין שתי מעצמות עויינות החמושות בנשק גרעיני, זאת במטרה לייצב את היחסים בין הצדדים, לשפר את יכולתם להעריך את כוונות האחר ולצמצם את הסיכון להחמרה ביחסים וליצירת עימות גרעיני. במסגרת זו, ננקטים צעדים לבניית אמון וביטחון, כאשר היחסים בין המדינות מעוצבים ומטופחים באמצעות בקרת הנשק. בניגוד לכך, פרוק הנשק יושמה בעיקר על ידי האו"ם. הסכמים של פרוק מנשק מתמקדים בצורך לשלוט בתוצאות ההרסניות העלולות להגרם –