הערכה עצמית וקשיים בקבלת החלטות תעסוקתיות בקרב לקויי למידה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 7832
מספר מקורות 49

תקציר העבודה

ביה"ס למדעי ההתנהגות הערכה עצמית וקשיים בקבלת החלטות תעסוקתיות בקרב לקויי למידה עבודה סמינריונית בקורס: "אספקטים פסיכולוגיים של הפרעת לקות למידה" מוגשת במסגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות אוקטובר
2 009
תוכן עניינים
מבוא  –
3
שיטה –
9
תוצאות
11
דיון –
14
ביבליוגרפיה -…
16
נספח מס' 1  -…
20 מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין הפרעת לקות למידה, הערכה עצמית, וקשיים בקבלת החלטות תעסוקתיות, אצל סטודנטים. בניסוי השתתפו 50 סטודנטים לתואר ראשון בשנה שלישית ואחרונה לתואר (36 נשים ו- 14 גברים), כאשר
2 5 מהם בעלי לקות למידה ו-
5 שאינם לקויי למידה, בגילאי 22-33. ההערכה העצמית נבדקה בעזרת מדד רוזנברג לערכה עצמית, בו התבקש כל סטודנט לדרג את תחושותיו בקשר לעצמו. בנוסף, קשיים בקבלת החלטות תעסוקתיות נבדקו בעזרתCareer Decision Making Difficulties Questionnaire (CDDQ), בו התבקש כל סטודנט לדרג עד כמה הוא מתקשה בקבלת החלטות תעסוקתיות. בניגוד להשערה הראשונה, לא נמצא כי לקויי למידה מתקשים יותר בקבלת החלטות תעסוקתיות מאשר שאר האוכלוסייה באופן מובהק. בניגוד להשערה השנייה, לא נראתה השפעה משולבת של לקות למידה והערכה עצמית באופן מובהק. ולבסוף, בהתאם להשערה השלישית, אנשים בעלי הערכה עצמית גבוהה יותר הראו פחות קושי בקבלת החלטות תעסוקתיות באופן מובהק.