סקירתם של אירועי מלחמת העצמאות משני היבטים: היהודי מול מדינות ערב

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2012
מספר מילים 2156
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

תוכן עניינים:
מבוא / פתח דבר                                                                                            עמ' 3
מלחמת העצמאות:                                                                                         עמ' 4-8

2 .1 הבסיס ההיסטורי, המוסרי והמשפטי להקמת המדינה  2.2 שלבי המלחמה מסקנות ודיון                                                                                              עמ' 9
ביבליוגרפיה                                                                                                 עמ' 10 מלחמת העצמאות – אירוע מכונן בסוגיית החלוקה מבוא
"…בחייה של אומה  ובחייו של כל דור מתרחשים אירועים מעצבים – חוויות שרישומן אינו נמחק מהתודעה הקיבוצית במשך שנים רבות. השפעתם ארוכת הטווח דינמית ונתונה לשינויים לפי הנסיבות. עם זאת טביעת האצבעות של האירוע המקורי ניכרת תמיד. משפט אייכמן הוא אירוע כזה".(1) מנגד עומד מסמך מגילת העצמאות, הוא המסמך המכונן של מדינת ישראל. "מגילת העצמאות" הוא אמנם שמה המקובל, אך שמה הרשמי הוא "הכרזה על הקמת מדינת ישראל", ובשם זה פורסמה בעיתון הרשמי.  את המגילה הקריא דוד בן-גוריון בטקס הכרזת העצמאות שנערך במוזיאון תל אביב הישן, ביום שישי, ה' באייר תש"ח,
1 4 במאי 1948, בשעה 16:00, 8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. (2) לכל אורך ההיסטוריה הקצרה של מדינת-ישראל היא נדרשת להחלטות מהותיות, שאינן קלות לגיבוש, לקבלה וליישום. לדוגמא: הקושי להחליט לפתוח במלחמה לאחר הדרדרות חריפה במצב הביטחוני, הדרדרות שיצרה סכנה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה (כגון: מלחמת העצמאות או מלחמת ששת-הימים), שינוי שיטת הבחירות בעקבות משבר פוליטי בשנת 1990,  ההחלטה לצאת מלבנון ב-1999  ועוד. כל אחת מהחלטות אלו הייתה קשה לקבלה. המורכבות, המשמעויות הפוליטיות וההשלכות החברתיות היוו שיקולים חשובים. הכרעות כאלו הן לא רק היסטוריות, אלא נלווית להן מחלוקת ציבורית עמוקה.  מה שהופך הכרעות אלה לקשות כל כך: זיקתן לסוגיות יסודיות בחייהן של המדינה והחברה, כגון: גבולות המדינה, היקף זכות האזרחות ושיטת המשטר.  מטרת עבודה זו היא לבחון האם, כיצד ועל בסיס מה, אפשר לראות במלחמת העצמאות אירוע מכונן דווקא בסוגיית החלוקה?.
ההנחה עליה מתבססת העבודה היא כי לאירועי מלחמת העצמאות אכן הייתה השפעה מכוננת על סוגיית החלוקה ולכן ומתוכה עולה ההשערה, האם אחד השסעים הבולטים במדינה הוא הסכסוך הלאומי-פנימי בין האזרחים היהודים לערבים נובע מאירוע זה?.
העבודה תסקור את אירועי מלחמת העצמאות משני היבטים: היהודי מול מדינות ערב ולבסוף יוצגו המסקנות.